Zamyslenie na deň 28.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa pôstna. Kvetná
Musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15


Filipanom 2,5-11

5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.


Služobník viery. Dnešným dňom vstupujeme do tzv. Veľkého týždňa a aj my spievame Pánovi Ježišovi: „Hosana!“ Veď Boh je dobrý ku nám, miluje nás, stará sa o nás. A čo ak Boh nenaplní moje očakávania a potreby? Čo ak ma sklame, zraní? Často aj cez bratov a sestry v cirkvi… ?! Postavím sa do iného zástupu, ktorý kričí. „Preč s Ježišom, zabiť Ho“? – – Dnešný text nás nabáda k tomu, aby sme zmenili zmýšľanie KONZUMENTOV VIERY na zmýšľanie SLUŽOBNÍKOV VIERY. Sňať si z hlavy korunu „kráľovských detí“ a obliecť si „zásteru služobníka Krista“… To isté urobil aj náš Pán. Pavol píše Filipanom i nám, aby sme vo svojom živote napodobňovali Pána Ježiša, aby sa naša láska k Bohu prejavila poslušnosťou Jeho vôli – Jeho Slovu. A čo budem mať z toho, že slúžim iným? Verš 11 hovorí o dôsledkoch Ježišovej poslušnosti a Matúš 5,16, či Židom 6,10 o dôsledkoch našej poslušnosti. Využime nasledujúci týždeň na praktickú službu a pomoc ľuďom okolo nás – v rodine, práci i núdznym. A možno už v nedeľu budeme s nadšením hovoriť: „Skutočne, Ježiš je živý aj v mojom živote.“
Pieseň: ES 642
Autor: Daniel Kobyľan


Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude. Žalm 3,9

Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. Matúš 9,35


Ján 12,12-19 :: Izaiáš 50,4-9 :: Hebrejom 11,1-2(8-12.39-40); 12,1-3 :: Žalm 22,23-32 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v bývalej Juhoslávii