Zamyslenie na deň 28.2.2023

Rímskym 5,6-11

6 Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. 7 Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! 11 Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.


Božia láska verzus ľudská láska. Dokázali by sme sa obetovať za milovaného člena rodiny, či za svojho priateľa? Veľa ľudí by pravdepodobne vôbec nezaváhalo. Dokázali by sme sa obetovať za človeka, o ktorom vieme, že je dobrý a zaslúži si to? Pravdepodobne by sme váhavo povedali: „asi áno“. Ale dokázali by sme sa obetovať za človeka, ktorý si to absolútne nezaslúži? S najväčšou pravdepodobnosťou by sme odpovedali: „určite nie!“ Takto vyzerá ľudská láska. Neriešime, nevidíme a nemilujeme celok, iba časť – to dobré. Božia láska je úplne iná. Napriek tomu, akí v skutočnosti sme, vediac, že iní ani nebudeme, Pán Boh urobil všetko pre to, aby sme mohli žiť život s Ním – svätým a spravodlivým. Poslal Svojho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista, aby zaplatil dlh, ktorý nedlžil, pretože my sme dlžili dlh, ktorý sme nemohli splatiť. Takto vyzerá Božia láska.

Modlitba: Ježišu, ďakujem, že si za mňa zomrel, aj napriek môjmu zlu. Odpusť, že nemám v sebe takú lásku, ako Ty. Prosím, ži vo mne a konaj prostredníctvom mňa, aby bolo takejto lásky medzi ľuďmi viac. Amen.
Pieseň: ES 236
Autor: Katka Šoltésová


Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas! Žalmy 130,1-2

Tu vykríkol slepý: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo šli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Lukáš 18,38-39


Jób 1,1-22 :: Modlíme sa za: Horné Rykynčice (HoS)