Zamyslenie na deň 28.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. pôstna nedeľa. Reminiscere (Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie! Žalm 25,6)
No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5,8


Rimanom 5,1-5(6-11)

1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.

(6 Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. 7 Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! 11 Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.)


Pochváľ sa Bohom! „Niet sa čím chváliť.“ – Túto odpoveď použijeme, ak chceme vyjadriť, že sa nemáme príliš dobre. Nedarí sa mi, pohádal som sa s niekým, mám veľa práce, moja rodina nefunguje podľa mojich predstáv a ešte k tomu aj môj obľúbený športový tím prehral. Ako kresťania však vždy máme dôvod na chválu… Nie, nemáme sa chváliť sebou a svojimi úspechmi, ale Bohom a nádejou, ktorú v Ňom máme. – – Ak sa niekto chváli, evokuje to v nás pocit, že ten človek ukazuje na seba a na svoju výnimočnosť. Ak sa však chválime Bohom, akoby sme ukázali: „Pozri na Boha, aký je výnimočný a čo všetko v Ňom mám! Nie je to moja zásluha! Je to zásluha výnimočnej Božej milosti.“ Chváliť sa Bohom je dokonca poslaním kresťana. Je to ponuka aj pre iných, aby sa aj oni mohli pochváliť Bohom. – – Apoštol Pavol ide ešte ďalej, keď hovorí, že chváliť sa môžeme aj súženiami pre vieru. Dokonca to pokladal za milosť (Fil 1,29)! Nie preto, žeby mu spôsobovali radosť jeho starosti, trápenie alebo telesná bolesť. Považoval za česť trpieť pre Ježiša, ktorý trpel pre Pavla oveľa viac. Okrem toho platí, že kresťanovi všetko slúži na dobré (R 8,28). Aj utrpenie vedie k tomu, že uvidíš, ako Boh koná v tvojom živote a to ťa posilní v nádeji, ktorá je v Bohu. Naozaj, teda, niet sa čím chváliť… ?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si dokonale dobrý. Ďakujeme, že sa Tebou môžeme vždy chváliť, dokonca, aj keď kvôli Evanjeliu trpíme. Odpusť, že sa málo zameriavame na Teba a Tvoju veľkosť. Dávaj sa nám viac poznať a posilni nás na duchu. Amen.
Pieseň: ES 346
Autor: Miroslav Eštok


Neboj sa, veď som s tebou. Izaiáš 43,5

Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme. 2.Korintským 4,8-9


Ján 3,14-21 :: Izaiáš 5,1-7 :: Žalm 10 :: Modlíme sa za: Dunajsko-Nitriansky seniorát