Zamyslenie na deň 28.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,6-8

6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle.


Staň sa hviezdou! Možno si položíme otázku, načo je to dobré? Sú to nečinné, akoby mŕtve veci. Naozaj? Keď na planéty za tou našou dopadá v noci svetlo Slnka, ožije nimi obloha. Akoby žili, trblietali sa. Nočná obloha nám svedčí o veľkosti a bohatosti vesmíru. Svedok a pripravovateľ cesty Mesiášovi – Ján Krstiteľ, sám seba postavil do úzadia, aby svedčil o Mesiášovi – Kristovi. Jeho slová: On musí rásť, a ja sa umenšovať“, hovoria, že sa stal „planétou“, ktorá verne odrážala Božie svetlo. A jeden z Jeho učeníkov nás dnes oslovuje, aby sme Ho nasledovali. Nie je to ľahké a mnohým aj nepríjemné. Krstiteľ odmietal akúkoľvek slávu a zásluhu, netúžil po moci, ani po telesných pôžitkoch. Jeho prvoradou túžbou bolo, aby sa v jeho živote „odzrkadľoval“ Ten, ktorému sa neodvážil rozviazať ani remienky na obuvi. Preto sa stal najväčším z prorokov a dobrým svedkom svetla, v ktoré mali všetci uveriť.
Modlitba: Pane, prosím o silu viery a pokory, aby som nežil už ja, ale aby si Ty žil vo mne! Amen.
Pieseň: ES 46
Autor: Slavomír Gallo


Nech nám ani nenapadne opustiť Hospodina a slúžiť iným bohom! Józua 24,16

Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Júdov 20-21


Matúš 2,13-18 :: Modlíme sa za: Žemberovce (Dn)