Zamyslenie na deň 28.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Začiatok cirkevného roka. 1. adventná nedeľa
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b


Rimanom 13,8-12

8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.


Zmenila Ťa láska? Keď počujeme slovo LÁSKA, asi nám najčastejšie napadne predstava dvoch zamilovaných ľudí. Povieme si: „Dá sa o tejto téme ešte niečo povedať? Veď o láske bolo napísaných už množstvo kníh.“ Pravda je však taká, že môžeš mať plnú knižnicu kníh o láske. Môžeš prečítať všetky publikácie k tejto téme. Pokiaľ ju vo svojom živote nezažiješ, v skutočnosti nevieš, o čom je. Ak sa jeden otvorí láske toho druhého, láska ho pohltí. Zrazu vidí všetky veci inak. Skrátka, láska ho vnútorne zmení. – – Pán Ježiš je pre nás tou Najvyššou Láskou. On, ktorý sa narodil v Betleheme, neskôr kráčal ulicami Jeruzalema až na Golgotu. Ak sa tejto Najvyššej Láske otvoríme, vnútorne nás zmení. Tam, kde bol hnev, je teraz láska. Tam, kde sa nachádzala mrzutosť, je teraz úsmev. Tam, kde sme odmietali druhého človeka, mu podávame pomocnú ruku. Tam, kde sa nachádzala v živote pýcha, je teraz pokora. Neboj sa tejto Ježišovej láske otvoriť! Ona zmení Tvoj pohľad na svet.
Modlitba: Bože, daj sa nám poznať. Daj sa nám precítiť, aby nás to menilo. Nech nežijeme len náboženstvo predpisov a vecí, ale skutočný vzťah s Tebou. Rozhorli nás a veď ku pokániu, aby sme zažívali plnú lásku s Tebou. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Martin Riecky


Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Žalm 119,76

V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Lukáš 2,25


Matúš 21,1-11 :: Zachariáš 9,9-10 :: Jeremiáš 23,5-8 :: Žalm 24 :: Modlíme sa za: Združenie ev. duchovných