Zamyslenie na deň 27.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 5,1-5

1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.


Milosť nad milosť. Božia láska je taká veľká, že nám udeľuje milosť bez ohľadu na to, aký veľký je náš hriech. Ak svoj život odovzdáme Pánovi Ježišovi Kristovi, ak uveríme v Božiu moc a v to, že naše hriechy sú odpustené obeťou Pána Ježiša Krista na kríži, Pán Boh nám udelí milosť. Je to nezaslúžený dar, pretože my nemusíme urobiť vskutku nič. Život s Pánom Ježišom Kristom prináša do srdca vytúženú radosť a zmysel v celom tom našom každodennom kolobehu. Tí z nás, ktorí s Bohom kráčajú už dlhšie, vedia, že môžu prísť rôzne okolnosti. Dni, situácie, či obdobia nie sú len radostné, ale do života prichádzajú aj súženia, trápenia a starosti. Mnohí sa v takýchto zaťažkávacích chvíľach od Boha odvracajú. Nezabúdajme však, že aj (a najmä) v tomto období je našou nádejou Pán Ježiš Kristus a Božia láska, ktorá chce posilňovať naše srdcia a prúdiť do nás obživujúcu silu.

Modlitba: Ježišu, ďakujem za Tvoju milosť. Odpusť, že si myslím, že ju nepotrebujem, lebo som v poriadku. Odpusť, že sa viac spolieham na iné veci, než na Teba. Daruj mi pevnú vieru v Teba. Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Katka Šoltésová


Hospodin prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva. Žalmy 98,9

Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy. Zjavenie Jána 15,4


Jakub 1,1-6(7-11)12.13 :: Modlíme sa za: Horná Strehová (NoS)