Zamyslenie na deň 27.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 56,1-8

1 Takto vraví Hospodin: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví. 2 Blahoslavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží: pred znesvätením zachováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby nepáchala nijaké zlo. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu! A nech nepovie eunuch: Ajhľa, som suchý strom! 4 Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. 6 A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali Jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvätením a držia sa pevne mojej zmluvy, 7 zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.


Dôvera vs. obavy. Určite mnohí poznáte ten pocit, keď máte pred sebou nejaké vážne rozhodnutie, či udalosť. Zle spíte, prehrávate si v hlave možné scenáre, čo, ako, komu poviete. No máte len dve možnosti: Trápiť sa tým, ako veci môžu dopadnúť, alebo si kľaknúť na kolená a odovzdať danú vec Bohu. I keď ľudská prirodzenosť sa prikláňa k prvej možnosti, správne je určite druhé riešenie. Boh nám aj v dnešnom texte dáva úžasné zasľúbenia. Ak budeme žiť podľa Jeho pravidiel a hľadať Jeho vôľu, postará sa o nás. Dá nám všetko, čo potrebujeme a bude našou oporou, i keď už nebudeme vládať. A keď sa niečoho vzdáme, vynahradí nám to tam, kde potrebujeme, a to spôsobom nad naše očakávania. No tak, ako sa v texte píše, máme my, ľudia, tendenciu všetko rozoberať a spochybňovať. No Boh sa naozaj o nás postará najlepšie. Ak riešiš momentálne niečo ťažké vo svojom živote, povzbudzujem Ťa: dôveruj Pánovi! On najlepšie vie, ako majú veci byť, aby Ti priniesli do života radosť a požehnanie. A ešte jedna dôležitá vec: Nezabúdaj na modlitbu a spoločenstvo! Práve tieto dve zbrane nám dáva Boh aj v ťažších chvíľach, aby sa cez ne budovali naše vzťahy, bratstvo, porozumenie a vzájomná láska.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem, že v Tebe mám záchranu. Odpusť, že sa často spolieham na seba a potom sa strácam v nervozite. Prosím, nauč ma dôverovať Ti v každej situácii, že vedieš veci tým najlepším smerom. Amen.
Pieseň: ES 207
Autor: Laco Ontko


Pane, predostrel som Ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Žalmy 38,10

Ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakubov 1,3


Hebrejom 13,10-16 :: Modlíme sa za: Bratislava – Staré Mesto (Ba)