Zamyslenie na deň 27.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 40,26-31

26 Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom; pred Premocným a Presilným nechýba ani jeden. 27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? 28 Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. 29 Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. 30 Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. 31 Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.


Očakávanie na Hospodina. Ráno sa ponáhľame do práce alebo do školy; ideme k lekárovi – a radšej odtiaľ odídem, pretože nemám čas čakať; nákupy robíme v „cuku-letu“, jazdíme rýchlosťou, ktorú pravidlá cestnej premávky nepovoľujú; stále sa ponáhľame a nikdy nemáme čas. Nevieme čakať, nevieme byť trpezliví. A to sme preniesli aj do toho duchovného. Pritom náš nebeský Otec nás učí trpezlivosti a chce od nás, aby sme čakali na Jeho konanie. –S veľkou pokorou si spomínam na dve výnimočne ťažké obdobia v mojom živote, či skôr v živote našej rodiny. V obidvoch som prežila Božie požehnanie práve vtedy, keď som sa s pokorou sklonila pred nebeským Otcom a čakala na Jeho konanie a rozhodnutie. Prvýkrát to bol môj osobný boj. Trvalo šesť mesiacov, kým Božia odpoveď prišla v podobe nádhernej zdravej dcéry, aj keď prognóza hovorila niečo úplne iné. Vtedy som prvýkrát pochopila, čo znamená, trpezlivo čakať na Božiu odpoveď… – – Druhýkrát to bolo obdobie, v ktorom som musela prijať, že nie všetko mám pevne vo svojich rukách, nie všetko dokážem zariadiť, o všetko sa postarať… Aj tu ma nebeský Otec prinútil čakať na Svoju odpoveď. Dnes môžem vyznať: „Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“
Modlitba: Odpusť nám nedočkavosť, Pane. Chceme mať ihneď riešenia vecí. Ihneď zábavu. Ihneď radosť. A máme nakoniec chaos. Ďakujeme za dar trpezlivosti, ktorá prináša ovocie. Amen.
Pieseň: ES 503
Autor: Monika Beňová


Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3.Mojžišova 19,2

Zo Svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Jakub 1,18


1.Korintským 3,9-15 :: Modlíme sa za: Bukovec (My)