Zamyslenie na deň 27.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 14,1-6

1 Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. 2 A hľa, akýsi človek chorý na vodnatieľku bol pred Ním. 3 Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spytujúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie? 4 Oni však mlčali. A On siahnuc naň, uzdravil ho a prepustil. 5 Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? 6 A nemohli Mu na to odpovedať.


Slovom a dotykom. Las Vegas nazývajú hlavným mestom zábavy a neopísateľných atrakcií. Pred pár rokmi som tam pracovne strávila 10 dní ako návštevníčka svetovej potravinárskej výstavy. Raz, keď ma dav ľudí unášal hlavnou ulicou, všimla som si niečo“ zvláštne. Vrátila som sa. Na kraji chodníka, položený na vysokej barovej stoličke, so šiltovkou chrániacou pred púštnou páľavou, s miskou na drobné – bez rúk, bez nôh – človek. Vznešená tvár, jasná reč, vďačný pohľad: Godblessyou! – – Pán Ježiš v dnešnom texte stoluje v dobrej spoločnosti v dome farizeja, keď sa objavuje akýsi človek, chorý na vodnatieľku. Naviac – je sobota… Ježiš sa napriek náboženským konvenciám skláňa k mužovi, dotýka sa ho a uzdravuje. Jeho láska k najbiednejším je viac, než súhlas najmocnejších. Jeho pomoc nepozná voľné dni. – – Slovo a dotyk boli prítomné pri Ježišových zázrakoch, v ktorých sa zjavovala Božia zachraňujúca moc. Podobnú moc mali aj prví kresťania. Aj my môžeme rozmnožovať požehnanie týmito darmi. Hoci sa o dotyku dnes hovorí, ako o zanedbanom zmysle“, nezabúdajme, že máme ruky, ktoré môžu pohladiť. Môžeme sa dotýkať navzájom aj slovom, ktorým žehnáme: „Pán Boh, ochraňuj a požehnaj vás!“
Modlitba: Pane, dotýkaj sa nás, lebo sme biedni! Povedz len slovo a budeme zdraví! Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Dagmar Fassingerová


Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! Žalm 34,4

Všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno; a preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu. 2.Korintským 1,20


1.Mojžišova 13,5-12(13-18) :: Modlíme sa za: Svätý Jur (Ba)