Zamyslenie na deň 27.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,47-49

47 Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. 48 Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. 49 Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký.


Na akom základe staviaš svoj život? Ako vidíme, Lukáš obidvoch staviteľov menuje rovnako – aj jeden aj druhý je človek. Jeden zo staviteľov si dal tú námahu ísť do hĺbky, zatiaľ čo ten druhý zostal na povrchu. Je to varovanie pre nás: Nestačí len počuť, človek musí ísť za tým, čo počul, do hĺbky, aby pochopil význam. Ak sa chceme podobať človeku, ktorý staval svoj dom na skale, musíme ísť jednak do hĺbky Ježišových slov, ale aj do hĺbky vlastného života, do minulosti, vedomia – teda do hlbokého pokánia. Aj jedno aj druhé je veľmi dôležité. Preto nestačí niečomu teoreticky veriť, je potrebné sa na to, čomu verím, v živote aj spoľahnúť. Tak, ako je veľký rozdiel medzi skalou a pieskom, taký istý veľký rozdiel je medzi životom v harmónii s Bohom a životom, ktorý s Bohom nepočíta. To, čo je postavené na dočasnom, ľudskom základe, padá; to čo stojí na Božom, pretrváva naveky. Stavajme svoj život na pevnom základe Božej lásky, dovoľme, aby prenikla do nášho najhlbšieho vnútra. Za vzťah s Bohom bojujme, a to nielen čítaním, počúvaním, či prijímaním Božieho slova, ale najmä ho nechajme pôsobiť, žime a konajme pod jeho vplyvom, v harmónii s ním. Keď podcením základy svojho domu, ohrozujem tým aj svojich blízkych, s ktorými žijem. Je na každom z nás, ktorú alternatívu si vyberie. Vzťah s Bohom alebo život bez Boha. Život alebo smrť. Aké je tvoje rozhodnutie?
Modlitba: Odpusť, Pane, že Tvoje Slovo počúvame, ale málo plníme. Daj nám porozumieť mu v každej situácii. Inšpiruj nás Tvojím Duchom, aby sme túžili žiť podľa Teba a daj nám silu odolať každému zlu. Amen.
Pieseň: ES 626
Autor: Bohuslav Beňuch


Zblúdení duchom získajú poznanie, reptajúci prijmú poučenie. Izaiáš 29,24

Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Jakub 1,5


Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) :: Modlíme sa za: Brezno (Zv)