Zamyslenie na deň 26.4.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 1,1-7

1 Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, 2 aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, 3 aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti; 4 aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. 5 Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, 6 chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. 7 Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.


Skúsenosti generácií. Prečo Šalamún napísal knihu Prísloví? Zrejme chcel odovzdať svoje životné skúsenosti mladej nastupujúcej generácii, ktorá mala život ešte pred sebou, ale nemala dostatok poznania, skúsenosti ani pevne vybudované životné zásady. Možno mal na mysli svojho vlastného syna, či vnuka. Je prirodzené aj dobré, ak (starí) rodičia svojim deťom odovzdávajú svoje životné pravdy a skúsenosti. Za môjho detstva v čase komunizmu sa stalo populárnym príslovie generácie otcov budujúcich socialistickú spoločnosť: „Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu.“ Za fľašku pálenky sa dalo vybaviť kdekade kadečo. Aké skúsenosti a príslovia odovzdávame svojim deťom my? A vedie ich aj táto Božia morálka a hodnoty? Múdry Šalamún svoje skúsenosti a príslovia staval na múdrosti Božieho Slova a zo zodpovednosti, ktorú pred Bohom cítil. Preto v úvode hovorí: „Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.“ Strach hrešiť a vedomie, že sa raz budeme za svoje skutky pred Pánom Bohom zodpovedať – to by malo byť to, čo by od nás mali počuť a vidieť z našich činov aj naše deti.

Modlitba: Pane, daj nám pri výchove našich detí Tvoju múdrosť a Tvoje poznanie! Veľmi to potrebujeme! Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Mária Hroboňová


Ešte bude počuť hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, čo hovoria: „Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá naveky.“ Jeremiáš 33,11

Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Títovi 2,11


Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Levice (DNS)