Zamyslenie na deň 26.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,43-46

43 Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. 44 Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 46 Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?


Aké ovocie prinášame? Pán Ježiš príkladom o strome a ovocí nadväzuje na predchádzajúce slová o smietke a brvne v oku. Bratovi, ktorý prehliada brvno vo svojom oku nehovorí „brat“, ale nekompromisne – „pokrytec“ a pridáva príklad o strome a ovocí, lebo presne tak naše životné postoje odrážajú, do akej miery žijeme v súlade s Božím slovom. Čo srdcom preteká, čím prekypuje, to naše ústa hovoria. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša a ústami vyjadruje dobré, naopak, zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Po ovocí nás pozná naše okolie. Pán Ježiš nás vyzýva: neste ovocie. Ovocie, ktoré je ovocím môjho kázania o milosrdenstve, o pomoci núdznym bez vypočítavosti, o ľudskosti a súcite prejavovaného, dokonca aj k nepriateľom. A keď sa urodí také ovocie, ktoré sa nepýta „čo za to?“, vedzte, že je to dobré ovocie. Dobré ovocie sa nemôže predsa urodiť na zlom – prehnitom, nenávisťou, pokrytectvom a vypočítavosťou nakazenom – strome. Ježiš nás všetkých uisťuje: Boh, ktorému hovorím Otec, Vám utvorí nové srdce. Srdce očistené od pokryteckej vypočítavosti; srdce, ktoré sa nepovyšuje; srdce, ktoré nekádruje cudzie ovocie, ale samé prináša ovocie dobré. Prečo by sme aj my nemohli ovocie Jeho lásky a dobroty niesť ako Jeho učeníci?
Modlitba: Pane Ježišu, pretvor v nás všetko, čo je zlé a falošné. Naplň nás Tvojím Duchom, aby sme niesli Jeho ovocie dobra, lásky, pokoja a radosti. Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Bohuslav Beňuch


„Či nie je moje slovo ako oheň,“ znie výrok Hospodina, „a ako kladivo, čo drví skalu?“ Jeremiáš 23,29

Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol! Lukáš 12,49


Rimanom 15,7-13 :: Modlíme sa za: Bratislava – Rača (Ba)