Zamyslenie na deň 25.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

15. nedeľa po Svätej Trojici
Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petrov 5,7


1. Petrov 5,5b-11

A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen.


Všetko, čo ťa trápi, zver Ježišovi! „Hakuna matata“ je svahilská fráza z východnej Afriky, ktorá znamená „bez problémov“ alebo „bez starostí“. Animovaný film Leví kráľ priniesol túto frázu v jednej z najpopulárnejších piesní do povedomia mnohých z nás. Bolo by fajn, keby tieto slová neboli len dobre znejúcou frázou, ale úprimným vyjadrením nášho postoja. Prežívame mnohé sklamania, zlyhania, choroby, straty… Dokážeme byť v týchto a podobných situáciách bez starostí? Vlastne, áno. Nemusíme sa obávať toho, čo sa deje a čo príde. Vďaka viere môžeme vyznať, že nám nič nechýba. Všetky svoje starosti totiž môžeme zložiť na Pána Ježiša. On celý Svoj život naplnil starosťami o druhých ľudí. Mal právo nechať iných, aby Mu slúžili. Mohol ostať v kráľovstve Svojho Otca a netrápiť sa s nepoučiteľnými hriešnikmi. No nedokázal sa pozerať na ľudí, ktorí bez Jeho pomoci blúdia a nemôžu nájsť cestu k nebeskému Otcovi. Práve Jemu môžeme zveriť svoje starosti, pretože On jediný si s nimi vie poradiť. Vo filmovej piesni znejú slová: „Všetko, čo ťa trápi, rýchle za hlavu daj!“ Neraz som sa presvedčil, že toto riešenie nefunguje. Preto spoločne s Petrom hovorím: „Všetko, čo ťa trápi, Ježišovi zver!“.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že môžeme svoje starosti zložiť na Teba! Odpusť, že na to zabúdame, a potom sme vnútorne rozbití. Daruj nám hlbokú vieru, že na Teba môžeme zložiť svoje bremeno, aby sme s Tebou vládali niesť bremená druhých! Amen.
Pieseň: ES 230
Autor: Ján Ochodnický


Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121,3

On vás bude upevňovať až do konca. 1.Korintským 1,7-8


Galaťanom 5,25-6,10 • Matúš 6,25-34 • 1.Mojžišova 2,4b-9(10-14)15(18-25) • Žalm 130 •   Modlíme sa za: Vysokoškolské Biblické Hnutie