Zamyslenie na deň 25.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 28,1-16

Keď sme sa zachránili, vtedy sme sa dozvedeli, že sa ostrov volá Malta. 2 Domorodci sa správali k nám neobyčajne prívetivo; rozložili totiž vatru, vzali nás všetkých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chladno. 3 Keď Pavel nazbieral veľa raždia a kládol ho na vatru, vyliezla zmija, utekajúc pred horúčavou, a zachytila sa mu o ruku. 4 Keď domorodci videli, že mu to zvieratko visí na ruke, hovorili medzi sebou: Tento človek je iste vrah, keď mu trestajúca spravodlivosť nedopraje života, hoci sa práve zachránil z mora. 5 Ale on striasol zvieratko do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. 6 Očakávali, že opuchne alebo naraz padne mŕtvy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé nestalo, zmenili svoju mienku o ňom a hovorili, že je bohom. 7 Náčelník ostrova, menom Publius, mal neďaleko majetok; i vzal nás k sebe a tri dni nás priateľsky hostil. 8 Otec tohto Publia ležal práve v horúčke a červienke. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa a položiac ruky naňho, uzdravil ho. 9 Ako sa to stalo, prichádzali aj ostatní, ktorí boli na ostrove chorí, a uzdravoval ich. 10 Títo si nás preto aj veľmi ctili a pri našom odchode dali nám všetko potrebné.11 Po troch mesiacoch plavili sme sa zase na alexandrijskej lodi, ktorá zimovala tam na ostrove a mala značku Blížencov. 12 Keď sme pristáli v Syrakúzach, zostali sme tam tri dni. 13 Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a prišli do Regia; keď deň nato zavial južný vietor, došli sme na druhý deň do Puteol. 14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zostali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma. 15 Odtiaľ až na námestie Apiovo a k Trom krčmám prišli nám naproti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol odvahu.16 Keď sme vošli do Ríma, stotník odovzdal väzňov veliteľovi posádky, Pavlovi dovolili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.


Dôkaz moci skutočného Boha. Boh Pavla „neplánovane“ posiela do ďalšieho neznámeho prostredia, na ostrov Malta. V príhode s jedovatým hadom poukazuje jednak na Pavlovu nevinu, no najmä na zvláštnu ochranu, ktorou ho Boh zahŕňa. Demonštruje sa tu moc skutočného Boha, Boha, ktorého silu máme možnosť cítiť aj my pri jedovatých uštipnutiach tohto sveta. A nie je ich málo, skôr máme dojem, že ich čoraz viac pribúda. – – Rovnako Božiu moc vidíme v modlitbe a kladení rúk na chorého. Poukazuje nám na to, že Pavlova schopnosť nepramení v jeho osobe, ale chorý sa modlitbou zveruje Bohu. Máme aj my takú silu viery v modlitbu? Na Pavlovom príklade vidíme, že aj v postavení väzňa sa dá urobiť mnoho dobrého. Mnohokrát sa obávame toho, že „čo už ja len urobím v mojom postavení pre Boha“? Môžeš urobiť veľa, bez rozdielu vzdelania, či spoločenského postavenia. Neboj sa, len smelo ver! A tvoju službu bude sprevádzať tak, ako príchod Pavla do Ríma, radosť a odvaha!
Autor: Bohuslav Beňuch
Pieseň: ES 447


Izaj povedal Dávidovi: Pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí. 1.Samuelova 17,18

Či Títus – môj spoločník a spolupracovník medzi vami – či naši bratia, oni sú apoštolovia cirkevných zborov, sláva Kristova. Podajte im teda dôkaz pred cirkevnými zbormi, že ich milujete a že ste naša pýcha. 2.Korintským 8,23-24


Žalospev 5,1-22 :: MODLÍME SA ZA: Prenčov (Ho)