Zamyslenie na deň 25.2.2023

Rímskym 4,13-25

13 Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. 14 Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. 15 Lebo zákon spôsobuje hnev; ale kde nieto zákona, nieto ani priestupku. 16 Preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu, nielen tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma, ktorý – 17 ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! – je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo. 18 Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo. 19 A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo – veď mal asi sto rokov – a na odumretý život Sárin. 20 O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu 21 a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 23 A nielen kvôli nemu bolo napísané, že sa mu počítalo, 24 ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.


Neboj sa, len ver! Čoho sa bojíš? Z čoho máš strach? Čo ti spôsobuje trápenie a nepokoj? Z čoho máme úzkosť? Z vojny a choroby? Z pustošenia a smrti? Z toho, že nočná mora sa stane realitou alebo z nesplnenia životných snov? Z nevedomosti o tom, čo bude zajtra alebo z toho, ako prežiť dnešok? Strach je legitímna súčasť pudu sebazáchovy. Zachováva biologický, telesný život. Paradoxne však, ako to už v otázkach viery zvyčajne býva, strach o telesný život nás oberá o niečo omnoho vzácnejšie, neporovnateľne lepšie a nepomerne trvácnejšie. Ak sa snažíme len o zachovanie života, stratíme ho, ale ak ho zveríme do rúk Božích, ak sa nám dôvera započíta ako spravodlivosť viery, ak sa spoliehame aj vo svojom strachu len na Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie, vtedy sme oslobodení. Vtedy vieme, že sme spasení. Lebo náš Boh a Priateľ, Ježiš Kristus, ťa i dnes povoláva, aby si zanechal detinské spôsoby, teda dobu neviery, nedôvery, nespoliehania sa na Neho a aby si sa dnes rozhodol žiť bez obáv o to, čo bude. Keď deväťdesiatročná Sára porodila storočnému Abrahámovi syna Izáka, tak i o teba a o tvoje miesto v dejinách spásy bude postarané. Neboj sa, len ver! Pán Boh na teba nezabudne, lebo ťa miluje, a to láskou, ktorá nikdy neprestane. Preto len na Boha sa spoliehaj!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju lásku, ktorá je hodna viac, než čokoľvek iné a lieči naše vnútro. Odpusť, že ju často podceňujeme a ženieme sa za vecami, ktoré majú menšiu cenu. Daj nám prežiť a pochopiť Tvoju lásku v plnosti. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Branislav Kulík


Počúvajte slovo Hospodina! Hospodin vedie spor s obyvateľmi krajiny, lebo niet vernosti, milosrdenstva ani poznania Boha v krajine. Ozeáš 4,1

Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Jakub 1,5


Daniel 5,1-7.17-30 :: Modlíme sa za: Horná Mičiná (ZvS)