Zamyslenie na deň 25.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Tesaloničanom 2,1-12

1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával. 3 Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 5 Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. 7 Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. 8 Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9 Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10 so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.


Zápas o pravdu. Naše vnímanie reality a pravdy závisí od zdrojov, z ktorých čerpáme informácie pre naše rozhodnutia. Dozvedáme sa, že falšovanie a prevracanie pravdy nie je novodobý fenomén. Aj kresťania v Tesalonikách zvádzali zápas o ustráženie pravdy. Na človeka striehne nebezpečenstvo: uveriť klamstvu a považovať ho za pravdu. Božie slovo nás učí pravde – o nás samých aj o Bohu. Ľudský život prináša mnoho zápasov o pravdu. Predpokladám, že je nám známa aj otázka Piláta – „a čo je pravda?“. V tejto chvíli môžeme myslieť na všetky zápasy mnohých svedkov viery, aby vydali a zachovali jasné svedectvo o Pravde. To nás vedie k uvažovaniu nad tým, aký postoj k dôležitým hodnotám a témam máme my. Mať lásku k pravde. Takýto životný postoj vedie k večnosti. Ten, kto pozná Pravdu a ide po ceste, ktorou ho Pravda vedie, smeruje k Bohu. V týchto slovách nám zaznieva výrok Pána Ježiša Krista: „Ja som cesta, pravda a život.“ Bez lásky k Pravde nie je možnosť byť spasený. Nech nás Pán Boh zachová v pravde Svojho Slova! A my verne kráčajme naším životom smerom do večnosti – bez toho, aby sme sa nechali zviesť klamstvom ani v tej najdôveryhodnejšej podobe!
Modlitba: Odpusť, Bože, že veríme všeličomu. Mnohokrát sme sa nechali oklamať. Veď nás Duchom Pravdy po Kristových cestách. Daj nech nezablúdime. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Milan Petrula


V tebe je zľutovanie nad sirotou. Ozeáš 14,4

A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Efezanom 2,19


1.Tesaloničanom 5,9-15 :: Modlíme sa za: Uhorské (No)