Zamyslenie na deň 25.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 12,10-20

10 Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. 11 Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad; 12 keď ťa Egypťania uzrú, povedia si: To je jeho žena! Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. 13 Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe a ja aby som tvojím pričinením ostal nažive. 14 Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. 15 Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi; tak odviedli ženu do faraónovho domu. 16 Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc aj tiav. 17 Faraóna však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. 18 Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si hovoril: To je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď! 20 Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.


Odbočka. Prvá skúška na Abrahámovej ceste. Obstojí? Zostupujú do Egypta, pretože v zasľúbenej zemi je hlad. Zdá sa vám to normálne, že vás Boh povolá do zasľúbenej zeme a tam je hlad?… Abrám sa rozhodol urobiť cestou takú malú odbočku. Myslí si to, čo nám napadlo už veľakrát: „Ale veď, Bože, to je len núdzové riešenie, to je dočasné, to nebude tak navždy…“ No v tej odbočke sa často stane niečo, na čo nie sme hrdí. Abrám, otec viery, v prvej skúške na svojej ceste zlyháva. Predáva svoju manželku do háremu. Len aby sa jemu dobre vodilo. To je viac než zle, to je horšie, ako keď je niekto prešpekulovaný a sebecký. To je šliapnuť na Božie zasľúbenie a zariadiť sa po svojom. Na začiatku naše odskoky vyzerajú veľmi logicky a pochopiteľne… a dočasne: Bol predsa hlad… iný termín nebol… nebolo viac času... Zachraňujeme a vylepšujeme svoju situáciu, ale predávame svoju česť, pravdivosť, presvedčenie, vieru, svojho Boha. Očakávali by sme, že Abrám si to teraz odskáče, ale to, čo sa stalo, neladí s našimi predstavami o spravodlivosti. Totiž – odskákal si to faraón. Bola to Božia milosť, že ten sľub, ktorý Abrámovi dal, stále trval. Boh to má s nami ťažké, aj so všetkými tými našimi „dočasnými odbočkami“. No ten, kto zostáva verný, aj keď my niekam odbočíme, je vždy On.

Modlitba: Prosím ťa, Pane, aby som neurobil nejakú hlúposť a nezradil svoj vzťah s Tebou, keď budem v úzkych. Amen.
Pieseň: ES 636
Autor: Ilona Bázliková


Áno, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. Príslovia 11,19

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Matúš 5,6


Rút 4,7-12 :: Modlíme sa za: Drážovce (HoS)