Zamyslenie na deň 25.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,36-42

36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. 38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 39 Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? 40 Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. 41 Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? 42 Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.


Cesta k Bohu. Toľko napomenutí v niekoľkých veršoch a úprimne povedané, ktoré z nich bez problémov dodržiavame? Priznajme si: sme milosrdní k svojmu blížnemu? Nesúdim mnohokrát aj vtedy, keď na to nemám právo? Rozdávam svoje hrivny rovnako, ako bolo dané mne? Som k svojmu blížnemu rovnako spravodlivý, ako voči sebe? Ja nie! A Vy? Mnohí usmerňujeme vo výchove svoje deti, zastávame riadiace funkcie v zamestnaní, pracujeme vo funkciách na rôznych úrovniach cirkvi. Jednoducho povedané, všetci niekoho riadime, usmerňujeme, vychovávame, vedieme. No, ako čítame, „môže slepý viesť slepého“? Všetci vieme, že nemôže, a napriek tomu sa mnohí tak správame, tak sa dokazujeme vo svojich skutkoch. Ja, ale i mnohí z vás sa určite zamýšľate nad tým, čo a ako urobiť, aby sme nesúdili len podľa seba, aby sme dokázali odpúšťať bez akýchkoľvek podmienok, aby sme slúžili všade tam, kde je to potrebné a kde sa to od nás očakáva. Úprimne povedané, je to veľmi, ale veľmi ťažké. Tak, ako čítame, smietku v oku svojho brata, sestry, vidíme zďaleka, bez problémov, ale brvno vo svojom nielen, že nevidíme, ale ani ho nechceme vidieť. Ostávajú nám len úprimné modlitby a prosby k nášmu Otcovi, aby nás nasmeroval na Svoju cestu. Na cestu, ktorá vedie k pokore, k večnému životu s Bohom.
Modlitba: Odpusť, Bože, že nie sme takí, ako by sme mali byť. Potrebujeme Ťa, aby si nás viedol, lebo len Ty nemáš chyby. Nech Tvoj Duch tvorí v nás pokoru a vieru, ktorá je naozaj činná skrze lásku. Amen.
Pieseň: ES 485
Autor: Bohuslav Beňuch


S tebou neskoncujem. Potrestám ťa podľa práva, skutočne ťa nenechám bez trestu. Jeremiáš 30,11

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 1.Petrov 5,6


Skutky apoštolov 16,9-15 :: Modlíme sa za: Bratislava – Prievoz (Ba)