Zamyslenie na deň 24.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,31-38

31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33 On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34 (Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. 35 Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom! 36 Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech (si ho) vezme, a podobne kapsu; a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč; 37 lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne. 38 Oni však povedali: Pozri, Pane, dva meče (sú) tu. Riekol im: To stačí!


ON prosí za každého z nás. Peter tu „dostáva láskavú lekciu“: Pán Ježiš hovorí otvorene o útokoch satana na Petra a ostatných učeníkov. Knieža tohto sveta ich chce nielen zastrašiť, ale celkom zničiť. Nechce, aby sa učenie o záchrane človeka Kristovou obeťou rozšírilo do celého sveta. A Peter počuje z úst svojho milovaného Majstra: „Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla“ (v.32). – – Ako vážne berieme v dnešnej dobe Božie slovo? Veríme, že slová Pána Ježiša platia aj pre nás? Je veľmi dobré spoľahnúť sa na to, čo hovorí Boh. Satan ani dnes nemá záujem o naše dobro, a preto nenávidí každého úprimne veriaceho v Ježiša. Chce nás znemožniť, psychicky zdeptať, zašliapnuť, zničiť… Ale my sa môžeme spoľahnúť na Víťaza Golgoty, že aj nám pomôže zvíťaziť nad každým pokušením, pretože ON diabla porazil a zvíťazil nad ním. – – Možno prežívaš nejakú duchovnú prehru, pád… A možno prichádzajú rôzne pokušenia, že „preplávať týmto svetom“ bez Ježiša by bolo pohodlnejšie… Nevzdávaj sa a spoľahni sa na odkaz, ktorý je tu aj pre teba: „Ale ja som prosil za teba… “! Alebo aj na tento: „Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás“ (R 8,34). Nezabudni! ON sa prihovára aj za teba!
Modlitba: Ďakujem Ti, drahý Pane Ježišu, že Ti nie som ľahostajný! Odpusť, že ma mnohokrát zlákajú zvody tohto sveta a vlastné žiadosti! Chválim Ťa i napriek mojim slabostiam za to, že sa prihováraš za mňa u Otca nebeského, aby moja viera nezanikla, ale bola stále živá! Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Vladimír Peter


Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!“ 1.Mojžišova 1,28

Všetko je vaše, vy ste však Kristovi. 1.Korintským 3,22-23


Hebrejom 9,11-15 :: Modlíme sa za: Hnúšťa (Ri)