Zamyslenie na deň 24.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 20,20-26

20 Sliedili teda za Ním a poslali špehúňov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby Ho podchytili v reči a potom vydali vrchnosti a vladárovej moci. 21 Opýtali sa Ho teda: Majstre, vieme, že bez okolkov hovoríš a učíš, a nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste Božej. 22 Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? 23 On však prezrel ich úlisnosť a povedal im: 24 Ukážte mi peniaz: čí má obraz a nápis? Odpovedali: Cisárov. 25 Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu! 26 I nemohli Ho podchytiť v reči pred ľudom a diviac sa Jeho odpovedi, zamĺkli.


Daj Pánu Bohu to, čo Mu patrí seba! V našom dnešnom čítaní opäť neprajníci Pána Ježiša Krista striehli na to, čo urobí, či povie – čím by narušil nariadenia a príkazy. Skôr, ako mu položili otázku, priznali, že pravdivo učí ceste Božej… Nádherné vyznanie! No predsa sa opýtali, či platiť cisárovi daň – čakajúc odpoveď. Pán Ježiš poznal zmýšľanie ich sŕdc, nič Mu nie je tajné a nič pred Ním neschováme. Pozrel na peniaz a keďže bol na ňom obraz cisára, povedal, že keď je to cisárove, má sa mu platiť. Peniaze sa majú dávať cisárovi, tak ako Pánu Bohu – Božie veci. Hospodin stvárnil človeka a vdýchol mu do nozdier dych života… dal nám život, to znamená, že celý náš život má patriť Pánu Bohu. Vlastne, On stvoril všetko okolo nás. Všetko Mu patrí. Hospodinovi patrí nebo i zem i všetko, čo je na nej. Všetka chvála, česť a sláva.
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 228


V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Izaiáš 11,4

Ježiš hovorí: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Lukáš 6,20


Matúš 10,34-39 :: MODLÍME SA ZA: Hnúšťa (Ri)