Zamyslenie na deň 24.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Tesaloničanom 1,1-12

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista! 3 Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, 4 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. 6 Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. 11 Preto sa i modlievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery, 12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v Ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.


Si obsypaný prejavmi Božej blízkosti. Všetci hľadáme pevný bod života, o ktorý sa chceme oprieť. Pre každého je tu slovo Božie, slovo Kristovo. Jeho láska a platnosť nikdy nepominie. No vieme aj to, čo je súženie, utrpenie, či katastrofa. Vieme, ako nám to berie silu a radosť zo života. Prijmime aj my dnes neotrasiteľnú dôveru v Pána Boha, ktorú nám Pán Ježiš vkladá do srdca! Zalistujme si v knihe svojho života a pozrime sa na situácie, keď sme zažili, že Pán Boh sa o nás viditeľne postaral. Vnímajme, ako sme obsypaní prejavmi Božej blízkosti a priazne! – – Aj v tvojom živote je toľko prežitých úspechov, aby si aj ty dokázal za ne oslavovať Pána Boha. Dôvera v Pána Boha znamená, že nech by sme prežívali čokoľvek v našom živote, Pán Boh nás nikdy neopustí a sa nás nevzdá. A to platí nielen v tomto živote, ale máme zasľúbenie, že aj po našej smrti. Na Neho upriamme dnes svoje oči, aby sme videli, ako bezhranične nás miluje a ako vďaka tejto láske môžeme všetko znášať a chváliť sa s pokorou, že i v súženiach nás Pán Ježiš nesie na Svojich ramenách ako dobrý Pastier.
Modlitba: Ďakujeme, Kriste, že si pri nás a aj v nás, keď Ťa vítame. Ďakujeme, že s Tebou prichádza mnoho dobra. Odpusť, že si to nevšímame a veď nás životom. Amen.
Pieseň: ES 652
Autor: Jarmila Petrulová


Nech nie je medzi vami koreň, ktorý plodí jed a horkosť. 5.Mojžišova 29,17

Pavol píše: A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. 1.Tesaloničanom 3,12


1.Korintským 3,9-15 :: Modlíme sa za: Turíčky (No)