Zamyslenie na deň 23.7.2022

Ján 7,1-13

1 Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali zabiť Ho. 2 Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. 3 Vtedy Mu povedali bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. 4 Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. 5 Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho. 6 Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na slávnosti, a ja na tieto slávnosti nejdem, pretože sa môj čas ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď však Jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj On, nie verejne, ale akoby potajomky. 11 A Židia Ho hľadali na slávnostiach a hovorili: Kde je onen? 12 A v zástupe sa mnoho hovorilo o Ňom; jedni hovorili: Je dobrý! iní zas: Nie je, ale zvádza zástup. 13 Nikto však nehovoril o Ňom verejne zo strachu pred Židmi.


Reklama. Pri treťom pokúšaní na vysokom vrchu by Ježišovi stačilo pokloniť sa diablovi, teda upísať sa mu, ako nejakému agentovi, ktorý mu urobí parádnu reklamu, a tak si získa celý svet a slávu. Tu a dnes Ho k tomu nabádajú učeníci: „Poď, poď a ukáž svetu, čo v Tebe je! V Judsku na slávnostiach, kde je najviac ľudí, si Svojimi zázrakmi urobíš neskutočnú reklamu. Verejne známa osoba je vlastne celebrita, a takej sa predsa všetko robí ľahšie. Ukáž sa konečne svetu!“ No Ježiš vie, že to by bola „medvedia“ služba tomu, čo prináša do tohto sveta, Jeho čas však ešte neprišiel. Dielo, pre ktoré prišiel na tento svet, bude dokonané v inom čase. Keď bude zajatý a obetovaný. Nie v čase slávnosti stánkov. A potom dodáva dôležité slová: „… ale váš čas je vždy tu.“ Áno, náš čas. Náš čas svedčiť o Ježišovi. Aký je ten „náš čas“ a ako ho využívame? Je nesmierne dôležité vedieť podať ľuďom okolo nás Evanjelium. Ježiš nás k tomu vysiela a dáva nám k tomu moc. Reklama dobrému, reklama Evanjeliu sa skutkami lásky robí sama…

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si dokonale múdry a poznáš ten správny čas, kedy sa zjaviť. Odpusť, že my často uvažujeme ako reklamní agenti. Veď nás Svojím Duchom, aby sme robili veci podľa Tvojho poriadku a v Tvojom čase! Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Marián Krivuš


Nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Józua 1,9

Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2.Korintským 12,10


2.Korintským 12,1-10 •  Modlíme sa za: Nitra (DNS)