Zamyslenie na deň 22.7.2022

Ján 6,66-71

66 Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. 70 Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo ten Ho mal zradiť – jeden z dvanástich.


Vyznanie. Nedávno som prechádzal popri lavičke s mladým párikom, keď som začul tichý šepot muža svojej milej: „Mám ťa rád a nikdy, nikdy ťa neopustím!“ Mladé vyznanie lásky, ktoré azda vydrží až po hrob. No viete, aká je mladá láska, aké sú sľuby milencov. Vyznanie, ktoré zaznelo, bolo však v danej chvíli úprimné a plné vášne. – – Aj v našom dnešnom texte sme si prečítali vyznanie. Keď mnohí opustili cestu, po ktorej Kristus viedol Svojich učeníkov, opýtal sa aj dvanástich: „Idete so Mnou?“ A Peter povedal to, čo v tej chvíli cítil: „Pane, ku komu by sme išli? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží.“ Peter to povedal za všetkých. Toto vyznanie je vyznaním vášne, istoty, radosti a nádeje: Ty, Kristus, si našou cestou života. Naše srdce je plné viery – úprimne a s vášňou Ťa chceme nasledovať. Je dôležité položiť si otázku: S čím kráčame za Ježišom my? Je moje srdce plné vášne? Plné lásky? Možno už nie sme úplne nadšení, či plní elánu tak, ako kedysi, ale to nič. Tak ako dozrieva láska dvoch ľudí, tak dozrieva aj láska k Ježišovi. A ošiaľ nahrádza realita možného. Prajem nám, aby v nás nikdy nevyhasla iskra Petrovho vyznania, ale aby sme tým, čo nás stretávajú, svojím životom pošepli do ucha: „On je môj Pán, On má slová večného života.“

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje slovo života! Odpusť, že mu vo všedný deň dostatočne neveríme. Posilňuj v nás vieru a oživuj v nás ducha, ktorý bude volať „Abba – Otče“, s radosťou, láskou a smelosťou! Amen.
Pieseň: ES 367
Autor: Marián Krivuš


Nech je zvelebený Hospodin, ktorý dal odpočinok Svojmu izraelskému ľudu celkom tak, ako sľúbil. 1.Kráľov 8,56

A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Hebrejom 4,9


Rímskym 9,14-23(24-26) •  Modlíme sa za: Nesvady (DNS)