Zamyslenie na deň 22.6.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Sudcovia 6,33-40

33 Celý Midján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. 34 Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideona, a ten zatrúbil na trúbe; tým bol Abíezer povolaný ísť za ním. 35 I rozoslal poslov po celom Menaššeovi; aj ten bol povolaný ísť za ním. Poslov rozoslal k Ašérovi, Zebulúnovi a Naftálímu, a aj tí im vyšli v ústrety. 36 Gideon povedal Bohu: Ak chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si zasľúbil, 37 tak položím vlnené rúno na holohumnicu; ak bude rosa len na rúne, a zem dookola zostane suchá, spoznám, že chceš zachrániť Izrael mojou rukou, ako si zasľúbil. 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včasráno vstal, postláčal rúno a vytlačil z neho celú čašu vody. 39 Nato Gideon povedal Bohu: Nech nevzbĺkne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz prehovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zostane len rúno suché a na zemi dookola nech je rosa. 40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zostalo suché, kým rosa pokrývala celú zem dookola.


Dôkazy a vzory. Gideonova prosba je zvláštna. O Božej existencii nepochyboval. To bolo predsa samozrejmé! Všetci (aj pohania) vedeli, že Boh jestvuje. Týmito znameniami chcel mať len istotu, že v boji, do ktorého ide, bude stáť Boh na ich strane. Či im bude priaznivo naklonený a nepriateľa porazia. – – Pochybnosť (alebo lepšie povedané – túžba po istote) poznáme aj z vlastnej skúsenosti. Chceme mať istotu, že to, do čoho ideme, je správne. Vtedy je dobré, ak počujeme, že niečo podobné sa už stalo alebo podarilo niekomu inému. Dodá nám to istotu a odhodlanie. Takže nepotrebujeme dôkazy o Božej existencii a pomoci, ale vzory. Môže to byť Gideon, učeník Tomáš alebo niekto z našej rodiny, či okolia, kto už Boha vo svojom živote stretol.

Modlitba: Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za vzory v rozličných oblastiach! Ty si naším najlepším vzorom: Vo vzťahu k Svojmu Otcovi, ku všetkému, čo stvoril i k iným ľuďom, bez ohľadu na sociálne postavenie, pohlavie, svetonázor a farbu pleti.
Pieseň: ES 278
Autor: Ľubomír Kordoš


Dbaj na Moje príkazy a budeš žiť, na Moje poučenie ako na zrenicu oka! Príslovia 7,2

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3,13


Ján 12,1-8 •  Modlíme sa za: Lubina (PoS)