Zamyslenie na deň 22.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. Tesaloničanom 5,1-11

1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2 lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3 Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4 Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 7 Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. 9 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.


Život vo svetle lásky. Pán Ježiš prišiel ako Svetlo na svet a prežaruje ním najrozmanitejšie situácie, v ktorých žijeme. Aj tvoj život nech je svedectvom pre druhých, že si prijal Svetlo! Nech i z tvojho života vidieť, že vďaka viere v Boha dokážeš byť silný a prinášať nádej a pokoj tým, ktorí sú smutní, ubolení, tým, ktorí stratili nádej, či prežívajú samotu. S týmto Svetlom lásky, nádeje a viery pristupujme k našim najbližším! Vložme ho do vzťahov v cirkvi, v našich zboroch, na pracoviskách, v školách ako dar! Vkladajme ho do slov pochopenia, odpustenia, porozumenia, do vzťahov s našimi rodičmi, deťmi, súrodencami a nezabúdajme na svojich životných partnerov! Uvedomujme si, že ako sú oni darom pre nás, aj my sme sa stali darom pre nich. Pod tlakom povinností si potrebujeme znova uvedomiť, že viera v Boha nás oblieka do výzbroje svetla, lásky a pokory a v týchto hodnotách oblečení máme kráčať v radostiach i v starostiach života odovzdaní Bohu. Každý nový deň si uvedomujme a Pánu Bohu ďakujme, že na sebe máme výzbroj Božiu a i vďaka nej budeme môcť obstáť v každom boji.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, za Tvoje svetlo. Prežaruj v nás tmu sebectva a hriechu. Daj svetlo lásky a vďačnosti. Urob z nás Tvoje dobré údy, ktorými prinesieš veľa dobra. Amen.
Pieseň: ES 637
Autor: Jarmila Petrulová


Hľa, na vrchoch nohy posla blaha, ktorý ohlasuje pokoj. Nahum 2,1

To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. 2.Korintským 5,18


Hebrejom 12,18-25 :: Modlíme sa za: Turany (Tu)