Zamyslenie na deň 21.6.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Sudcovia 6,25-32

25 V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vytni! 26 A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, na výšine tohto vrchu, na vrchole tejto pevnosti. Potom vezmi druhého junca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vytneš. 27 Vtedy Gideon vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Hospodin; ale pretože sa bál domu svojho otca a ľudí mesta urobiť to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď mužovia mesta včas ráno vstali, videli zbúraný oltár Baalov a ašéru pri ňom vyťatú; a druhého junca ako spaľovanú obeť na novopostavenom oltári, 29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, povedali im: Gideon, syn Jóášov, to urobil. 30 Ľudia mesta povedali Jóášovi: Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baalov oltár a ašéru pri ňom vyťal. 31 Ale Jóáš povedal všetkým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete zachrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmrtený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba preto, že zbúral jeho oltár. 32 V onen deň dali mu meno Jerubbal, čím chceli povedať: Baal nech vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár.


Nepriateľ. Skôr ako Gideón vytiahne do boja proti Midjáncom, musí sa popasovať s väčším nepriateľom, než sú ľudia: sú to falošní bohovia. Každý máme tých svojich: Peniaze, úspech, povery a horoskopy, či jedlo. Veci, ktorým zasväcujeme svoje životy, veci, ktoré určujú naše kroky a rozhodnutia. Čo je naša hnacia sila? Kam sa utiekame, keď nevieme, ako ďalej? Úprimne si odpovedzme! Koho chceme svojím životom osláviť? Na vrchole môže byť stále iba jeden. Musíme sa rozhodnúť, aký oltár zbúrame a na ktorý budeme prinášať obete. To je boj, ktorý predchádza všetky ostatné a nikoho neobíde, lebo sa deje v našom vnútri. Rozhodnúť sa musíme sami. Dobrou správou je, že akokoľvek ďaleko sme s našimi falošnými bohmi zašli, ešte stále nie je neskoro. Zrúcať, rozsekať, spáliť – nie odložiť, zakryť alebo schovať. Boh nás aj dnes volá a žiada, aby naše srdce patrilo iba Jemu. Rozmýšľajme o tom, koho alebo čo uctievame! Priznajme svoju poblúdenosť. Boh nezavrhne nikoho, kto k Nemu prichádza.

Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že Ty si ten pravý a mocný Boh! Odpusť, že sa klaniame veciam. Pripisujeme im príliš veľkú dôležitosť, a to nám bráni žiť v plnej láske. Veď a napĺňaj nás Svojím Duchom, aby sme konali Tvoje veľké veci! Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Marianna Kucháriková


Z úst detí a dojčiat si si pripravil chválu. Žalm 8,3

Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré Ježiš robil, i deti, ktoré volali v chráme: „Hosanna Synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali Mu: „Počuješ, čo hovoria?“ Matúš 21,15-16


Lukáš 6,27-35 •  Modlíme sa za: Ľubietová (ZvS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.