Zamyslenie na deň 21.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Petrov 1,12-21

12 Chcem vám vždy pripomínať tieto veci, aj keď ich poznáte a ste si istí prítomnou pravdou. 13 Ale pokladám za správne prebúdzať vás a napomínať, kým som v tomto stánku (tela), 14 lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kristus. 15 Pousilujem sa však, aby ste sa rozpomínali na tieto veci vždy, aj po mojom odchode. 16 Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, 17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vrchu. 19 Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. 20 Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; 21 lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.


Neochabuj vo svedectve! Dokedy treba byť svedkom Ježiša Krista? Do konca svojich dní. Aby sa príbehy o nás nekončili tak smutne, ako napríklad o múdrom kráľovi Šalamúnovi, ktorémuv čase jeho staroby zviedli jeho ženy srdce k iným bohom“ (1Kral 11,4). Apoštoli mohli svedčiť o Ježišovi, ktorého mali aj pred fyzickými očami. Peter mohol prezradiť i to, čo videl a počul na Hore premenenia. Aj my sme však svedkovia. Veď i v našom živote Boh koná – Ježiš víťazí, Duch nás zmocňuje. Mnohé svedectvá z minulosti si môžeme prečítať v knihách, ale pridávajme k nim aj svoje vlastné svedectvá a pripomínajme si svedectvá našich bratov a sestier, ktorí už nie sú s nami. Potešujme sa a posilňujme vo viere. Na ktorý mocný prejav Božej prítomnosti vo svojom živote si dnes spomínate? Zvestujte, podeľte sa o to s inými! A vy, starší, povedzte to mladším! Rovnako i naše dnešné správanie, konanie, reči a postoj môžu byť svedectvom pre ďalších ľudí a ukazovať na to, že sme neuverili bájkam a rozprávkam, ale živému, zasahujúcemu Bohu zjavenému v Kristovi, ktorého príchod bol predpovedaný prorokmi a ktorý zvíťazil Svojou smrťou na kríži. Zvíťazil i v našich životoch? Hovorme o tomto víťazstve.
Modlitba: Odpusť, Bože, že príliš málo svedčím o Tebe. Odpusť, že sa rozprávam o všetkom možnom, len nie o Ježišovi. Posilňuj moju vieru a vedomie, že ľudia potrebujú Tvoju záchranu. Podporuj ma Svojím Duchom, nech svedčím tak, ako sa Ti páči. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Zuzana Šofranková


Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Žalmy 63,4

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 1.Jána 4,16


Zjavenie Jána 20,11-15 :: Modlíme sa za: Bátovce (Dn)