Zamyslenie na deň 21.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,12-16

12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. 13 Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, 15 Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona zvaného Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.


Dôležité rozhodnutia potrebujú dôkladnú prípravu. Pána Ježiša Krista vidíme často odchádzať do samoty, aby sa modlil. Niekedy v modlitbe strávil celú noc. Aj v dňoch, keď boli Jeho nepriatelia naplnení nenávisťou a vymýšľali, čo Mu majú urobiť, On sa odišiel modliť. Podobne to robil aj kráľ Dávid: „Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím“ (Ž 109,4). Aj Boží Syn sa potrebuje modliť. Nepohrdol darom modlitby. Naopak. Modlitba – čas strávený v rozhovore s Bohom Otcom v rozjímaní nad Jeho Slovami, načúvaním Jeho vôli – bola nevyhnutnou súčasťou ďalších Kristových rozhodnutí a Jeho konania. Tak to môžeme vidieť aj v dnešnom Slove z Písma. Potom, čo v modlitbách strávil noc, urobil dôležité rozhodnutie. Prišiel k učeníkom a zostavil tím dvanástich, ktorí Ho budú sprevádzať až do konca života. Stanú sa apoštolmi, lídrami Jeho posolstva v tomto svete. A nepomýlil sa ani vtedy, keď si vyvolil Judáša. Jeho rozhodnutie bolo zjavením Božej prozreteľnosti. Áno, Boží Syn sa potreboval modliť. A my? Akoby sme sa niekedy považovali za Supermanov, ktorí všetko hravo zvládnu sami! Chyba! Keď Boží Syn Kristus odchádzal do samoty modliť sa, o čo skôr to potrebujeme my. Buďme vďační za dar modlitby! Dôkladne sa pripravme na dôležité rozhodnutia a kroky, ktoré sú pred nami!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za dar modlitby. Ďakujeme, že môžeme s Tebou riešiť veci, lebo si dokonale múdry. Odpusť, že sa príliš spoliehame na seba a málo prijímame Tvoje vedenie. Premieňaj naše srdcia, aby boli viac a viac upnuté na Teba. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Anna Belanji


Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 1.Mojžišova 2,7

Ján píše Gájovi: Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3.Jánov 2


Skutky apoštolov 15,22-31 :: Modlíme sa za: Bratislava – Staré Mesto (Ba)