Zamyslenie na deň 21.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 1,1-7

1 Pavel, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie – 2 zasľúbené (Bohom) v Písmach svätých ústami Jeho prorokov 3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, 4 ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou – o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi; 5 skrze Neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme pre Jeho meno privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy, 6 medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista. 7 Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!


Najkrajšie želanie. Pri rôznych príležitostiach si želáme navzájom všeličo: Zdravie, šťastie, lásku, bohatstvo a pod. Apoštol Pavel začína svoj pozdrav kresťanom v Ríme najkrajším želaním. Želá im to, čo pre veriacich považuje za najdôležitejšie: milosť a pokoj od Boha. Božia milosť nám stačí – v nej je zahrnuté všetko. Boh nás nekonečne miluje a cez obeť Svojho Syna, Pána Ježiša, nám odpúšťa naše hriechy, zlyhania, pády. Božia milosť je to, čo nám každý deň dáva silu žiť, bojovať, nevzdávať sa. V nej nám nebeský Otec ukazuje, aká veľká je Jeho láska k nám. Aj pokoj od Boha je veľmi cenným darom. On nám dáva pokoj, ktorý nemôžeme dostať, či nájsť nikde inde. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Tieto dary nás majú sprevádzať každý deň. Pavol, ktorý sa celý odovzdal do služby svojmu Pánovi, ktorý je otrokom Krista a zvestuje Jeho Evanjelium, je nám príkladom. Príkladom, ako by sme aj my mohli a mali žiť – v Božej milosti a pokoji. No máme byť aj otrokmi Pána Ježiša, ktorí aj dnešný deň začnú hoci aj v kuchyni, v škole, či v akejkoľvek práci, obchode, či na ulici tým, že budú svedčiť o svojom Pánovi a žehnať iným – prianím Božej milosti a pokoja… Milosť a pokoj nech nás aj dnes sprevádzajú!
Pieseň: ES 223
Autor: Janka Maťová


Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za pokoj, ktorý nám dávaš. Ďakujeme, že prichádza, keď sme pod tlakom, keď nás premáha hriech a závislosti. Daj nám silu prijať ho aj keď sa hneváme. Amen.


Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Žalm 46,8

Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 2.Tesalonickým 3,3


5.Mojžišova 4,5-13 :: Modlíme sa za: Holíč (My)