Zamyslenie na deň 20.6.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Sudcovia 6,11-24

11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midjáncami. 12 Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina! 13 Gideon mu povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Kde sú všetky Jeho predivné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili: Hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Hospodin zavrhol a vydal Midjáncom do rúk. 14 Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midjáncov. Veď som ťa poslal. 15 Ale on Mu odpovedal: Ach, Pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menaššem a ja som najmladší v dome môjho otca. 16 Hospodin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Midjáncov ako jedného muža. 17 On mu povedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš. 18 Nevzdiaľ sa odtiaľto, kým neprídem k Tebe, nedonesiem a nezložím pred Tebou svoj dar. On povedal: Zostanem, kým sa nevrátiš. 19 Gideon vošiel a pripravil kozľa a nekvasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, polievku dal do hrnca, vyniesol mu pod dub a predložil. 20 Povedal mu anjel Boží: Vezmi mäso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu, a polievku vylej. Urobil to. 21 A anjel Pánov vystrčil koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa ním mäsa a nekvaseného chleba. Zo skaly vyšľahol oheň a strávil mäso a nekvasený chlieb. Anjel Hospodinov zmizol z očú. 22 Keď Gideon videl, že to bol anjel Hospodinov, povedal: Beda, Hospodine, Pane, že som videl anjela Hospodinovho tvárou v tvár! 23 Ale Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. 24 Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerovskej Ofre.


Hospodin kraľuje. Každý z nás sa určite aspoň raz v živote ocitol v situácii, keď volal na Boha s otázkou: „Prečo?“ Vystrašení, plní úzkosti, spomíname na to, ako Boh kedysi konal, no nedúfame v dobrú budúcnosť. Nie sme to mnohokrát my? Obráťme svoj pohľad zo seba na Boha, z minulosti na prítomnosť, z našich plánov na Božie plány, z našich možností na tie Božie! Veď je to Boh, kto tróni od vekov naveky! On vládne nad našimi strachmi, chorobami, rozbitými vzťahmi, či nesplnenými túžbami. Je to On, kto nás povolal do života, dal nám zámer a túži cez nás naplniť Svoj plán. Tak ako Gideón, aj my sa cítime slabí, nehodní, maličkí. No Boh od nás nechce, aby sme všetko dokázali sami. On nás chce zapojiť do boja, kde velí On. Boj, ktorý je už vyhratý. Boj, kde sme pod ochranou Najvyššieho. Necítite túžbu ďakovať Mu za to? Nejde sa vám zrazu do boja ľahšie? Vzdávajme chválu Tomu, ktorý tróni! Vyvýšme Jeho meno nad všetkým, čo nás desí a sledujme, ako nás zachráni!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si najmocnejší, že nepotrebuješ ľudskú silu, ale Tvoja stačí! Odpusť, že sa na Teba nedokážeme s plnou vierou spoľahnúť. Prosíme, pridaj nám vieru, aby sme žili vďaka Tvojim víťazstvám! Amen.
Pieseň: ES 623
Autor: Marianna Kucháriková


Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa! 2.Mojžišova 20,3

Šimon Peter povedal: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží Svätý. Ján 6,68-69


Rímskym 12,9-16 •  Modlíme sa za: Lovinobaňa (NoS)