Zamyslenie na deň 20.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 4,2-6

2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. 5 Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.


Neoddeliteľné dvojičky. Modlitba a služba Slova sú veľmi úzko spojené – sú ako „dvojičky“. Pavel vyzýva Kolosanov, aby boli v modlitbe vytrvalí a pridáva: „Buďte bdelí a dobrorečte!“ – – Keď sa loď dostala do nebezpečnej búrky, kapitán prišiel ku kňazovi a povedal mu: „Modlite sa!“ Kňaz odpovedal: „To sme na tom tak zle?“ – – Sú naše modlitby vytrvalé v každom čase alebo sa modlíme až vtedy, keď sme na tom zle? Apoštol vyzýva zbor, aby sa modlil predovšetkým za šírenie zvesti Božieho slova. Aké konkrétne a vytrvalé sú naše modlitby za našich služobníkov v zboroch, cirkvi, misionárov… ? Pavlovi veľmi záleží na tých, ktorí ešte neuverili v Pána Ježiša. Povzbudenie: Poznať Pána Ježiša je najväčší dar, aký môžeme prijať a najväčší dar, aký môžeme odovzdať iným.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za službu Slova i dar modlitby! Pomôž nám modliť sa vytrvalo a zvlášť za tých, ktorí Pána Ježiša ešte osobne nepoznajú! Amen.
Pieseň: ES 277
Autor: Jozef Kováč


Boh povedal Nóachovi: „Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom a so všetkými živými bytosťami, že nebude už potopy, ktorá by zničila zem.“ 1.Mojžišova 9,9-10.11

Ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Kolosanom 1,23


Matúš 9,35-10,1(2-4)5-7 :: Modlíme sa za: Jasenová (Lo)