Zamyslenie na deň 20.3.2023

Rímskym 10,16-21

16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? 17 Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. 18 Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová. 19 Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už Mojžiš hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. 20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.


Poslucháči a činitelia. Koľko svedectiev človek denne počuje? Koľko názorov? Koľko ponúk? A na koľko z nich sa dá nahovoriť? Trošku zaujímavá ponuka, ktorá niečo prinesie a človek skočí, aby mu neušla príležitosť. Veď prečo nie?! Lebo, koľko príležitostí ste prepásli, a potom ste to ľutovali? My, ktorí pravidelne prichádzame, aby sme počuli Kristovo slovo, sa tešíme, keď nám hovoria: „poďme do domu Hospodinovho!“ To totiž neznamená len dom, kostol, ale aj akúkoľvek chvíľu nad Jeho slovom, nad Bibliou – spoločenstvo aj chrám. Chvíľa, keď znie Evanjelium. Toto Evanjelium znie na celom svete, aby ho počuli všetci. Pre ich vlastné vyslobodenie z otroctva hriechu k slobode človeka, ktorý Kristovo slovo počúva a zachováva vo svojom srdci. Zároveň svojím životom aj slovom vyznáva svoju vieru, svoju slobodu a večné spasenie. Vyznáva totiž Pána Ježiša Krista. No netreba si namýšľať. Treba len počúvať skrze Kristovo slovo, lebo to spôsobuje vieru. A potom treba byť aj činiteľom, poslúchať; netreba sa nechať ponúkať a byť neposlušný a vzdorovitý. Evanjeliová zvesť je stále tu. Nebuďme len poslucháčmi, ale aj poslušnými činiteľmi!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje slovo. Ďakujem za vieru, ktorú vieš dať iba Ty. Odpusť, že si dušu plním mnohými vierami a viera v Teba sa v nich stráca. Očisťuj ma a orezávaj, ako ovocný strom, nech na mne vidieť Tvoje dobré plody. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Ján Brozman


Povstaňte, kráčajme vo svetle Hospodina! Izaiáš 2,5

Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta. Kto Mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8,12


Ján 6,26-29 :: Modlíme sa za: Jasenová (LOS)