Zamyslenie na deň 2.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate (Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1)
Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné! Žalm 98,1


Kolosanom 3,12-17

 12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.


Čo si dnes oblečiem? Možno si túto otázku ráno kladiete aj vy. Niektorí si oblečenie na ďalší deň prichystajú už večer. A sú aj takí, ktorí stále nosia to isté a tvrdia, že takto zbytočne neplytvajú silami a kreativitou, ktoré potom môžu lepšie využiť inde. Kresťan by tiež mal nosiť stále to isté oblečenie, dokonca má presne predpísaný štýl obliekania. Tým oblečením, ako sa píše na inom mieste (R 13,14), je sám Kristus. Je to značkový odev nevyčísliteľnej ceny! Zaplatil ho totiž Pán Ježiš Svojou smrťou na Golgote. Láska, odpustenie, pokoj sú pre túto značku charakteristické. Nie je to niečo, čo by sme mali sami zo seba. Je to niečo, čo nám Kristus daroval. Niečo, čo od Neho neustále prijímame a sme tým presiaknutí tak, že to šírime ďalej. Preto potrebujeme každodenné chvíľky strávené s Pánom, pri Jeho Slove, v modlitbách, či piesňach. Čerpať od Neho a stávať sa viac a viac podobnými Jemu. Šíriť Jeho lásku, pokoj a odpustenie všade, kam nás posiela.
Modlitba: Pane, odpusť, že je tak málo lásky, pokoja a odpustenia medzi nami! Odpusť, že Ti tak málo veríme! Pomôž nám viac ostávať v Tebe a v Tvojej láske a všetko činiť v mene Pána Ježiša! Amen.
Pieseň: ES 487
Autor: Jana Cingeľová


Mojžiš povedal: „Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život.“ 5.Mojžišova 32,46.47

Ježiš hovorí: „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“ Ján 6,63


Lukáš 19,37-40 :: 1.Samuelova 16,14-23 :: Žalm 45 :: Modlíme sa za: Gemerský seniorát