Zamyslenie na deň 2.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Veľký piatok. Parasceve
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16


Lukáš 23,32-49

32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós. 35 A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval; nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený. 36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali Mu ocot; 37 a hovorili: Ak si kráľ židovský, zachráň sa! 38 Bol nad Ním aj nápis po grécky, latinsky a hebrejsky: Tento je kráľ židovský. 39 A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu a hovoril: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! 40 Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! 41 A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. 42 Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji! 44 A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej, 45 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. 48 A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, a tak sa vracali (domov). 49 Všetci Jeho známi stáli však zďaleka a ženy, ktoré Ho spolu nasledovali z Galiley, prizerali sa na to.


Zblízka i zďaleka. Už dve tisícročia sa pri kríži stretávajú rôzni ľudia: Niektorí stoja blízko, iní ďaleko. Jedni sa pozerajú ako na divadlo, iní majú pohľad stotníka: „Naozaj, Syn Boží bol tento!“ Veľkňazi a zákonníci síce stoja pri kríži blízko, ale s pohľadom, ktorý hovorí – „musí zomrieť, lebo pre nás nemá nijaký význam“. – Aj vojaci stoja blízko, no pre nich je proces s Kristom len práca, ktorú si robia bez hlbšieho záujmu. – Blízko sú aj dvaja zločinci, ktorých dobehla ich minulosť. Jeden z nich, vidiac, že Ježiš nerobí nič pre ich záchranu, preklína Jeho náboženstvo. – – Teda, môžeme stáť blízko kríža, a nemusíme srdcom vnímať Božie dianie. – – Blízko kríža však boli aj ľudia, ktorí videli hlbšie, a tak rozpoznali, že za krížom stojí Božie konanie. Blízko kríža sa totiž môže zrodiť poznanie Ježišovej neviny a ľudskej viny. – Druhý lotor prijíma svoj trest ako prejav vyššej spravodlivosti, preto neprosí o zázrak vyslobodenia. Pre neho je dôležité Kristovo milostivé rozpomenutie sa na druhej strane života. – Najbližšie pri Kristovi stál asi stotník, ktorý Ho mal strážiť. Ten zažíva prerod svojho vnútra, keď na vyznáva: „Naozaj Syn Boží je tento!“ Spoznáva, že Krista nedržia klince, ale láska k človeku: Nechal sa pribiť na kríž, aby jeho i nás k Sebe pripútal neviditeľným putom lásky. Láska rodí osobný vzťah i hlboké vyznanie: „Naozaj, Syn Boží bol tento!“ – – Kde stojíme my? Blízko, či ďaleko? Je kríž pre nás bláznovstvom, divadlom, alebo miestom, kde vidíme a vyznávame, že tu ide o Božie dianie, kde prebieha zápas o nás? Nech poznanie: „Naozaj, Syn Boží je tento!“, zrodí v nás vyznanie i túžbu: „Pane, rozpomeň sa na mňa… “! A to deň čo deň!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás nevoláš len na divadlo, ale do hĺbky. Odpusť, že príliš často sme sami sebe bohmi. Rozhodujeme o veciach, ktoré si rozhodol. Pridávame, či uberáme pri Tvojom učení. Očisťuj nás – jednotlivcov, aj cirkev. Amen.
Pieseň: ES 110
Autor: Peter Mihoč


Pán tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj. Žalm 147,14

Veď on je náš pokoj. Efezanom 2,14


Ján 19,16-30 :: 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 :: Izaiáš 52,13-15; 53,1-12 :: Modlíme sa za: Horné Saliby (Ba)