Zamyslenie na deň 2.12.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 59,1-15a

1 Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. 2 Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. 3 Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou; vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepká podlosti. 4 Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. 5 Vysedia vreteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie, a z rozšliapnutého sa vyliahne zmija. 6 Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojím výrobkom. Ich výrobok je dielo skazy, násilníctvo majú v rukách. 7 Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. 8 Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. 9 Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne: čakáme na svetlo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v temnote. 10 Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa potkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi. 11 Všetci mrmleme ako medvede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. 12 Lebo mnoho je našich priestupkov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: 13 Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi, odvrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová. 14 Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístup. 15 Pravda chýba; kto odstupuje od zlého, býva olúpený.


Dáme stenu preč? Iste ste viackrát videli reláciu „Pošta pre teba“. Ide v nej o to, že niekto sa rozhodne pozvať do televízneho štúdia človeka, ktorého už dávno nevidel, alebo s ktorým nemá dobrý vzťah, či má prerušený vzťah. Pointa stretnutia je v tom, že pozvaný sedí za stenou a od neho záleží, či dovolí dať stenu preč a prijme pozvanie toho, kto ho hľadá, kto sa s ním chce stretnúť. V takom prípade sú len dve možnosti – dať stenu preč a objať, či vystískať sa s človekom na druhej strane, alebo odmietnuť stretnutie, ponechať stenu medzi tými dvoma a odísť bez zmierenia, bez slova, bez objatia. Teda, ponechať veci tak, ako boli pred vstupom do televízneho štúdia. – – Medzi nami a naším Pánom je neraz nami samými vybudovaná podobná „stena“ – múr našich hriechov, previnení, zlyhaní. Stena, ktorá nám bráni vyjsť v ústrety Pánovi – obrazne povedané objať Ho, poprosiť o milosť, o odpustenie hriechov, o zabudnutie. Oddeľuje nás od nášho Pána. On nás však aj napriek nášmu zlyhávaniu vyhľadáva, posiela nám odkazy po rôznych ľuďoch, ako v Pošte pre teba po poštárovi Jankovi. Odkazuje nám cez Svoje Slovo – viem o tebe, vidím tvoj život, nie som hluchý, moja ruka nie je prikrátka, dokáže sa ťa dotknúť, zachytiť, zodvihnúť ťa, pomôcť ti. Dáme stenu preč? Sprav dnes rozhodnutie, ktoré ťa zblíži s tvojim Pánom! Daj stenu hriechov preč!
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme vytvorili stenu zla, kvôli ktorej Ťa nevieme spoznať. Ďakujeme, že Pán Ježiš prišiel na pomoc našej slabosti a hriech môže ísť preč. Daj nám silu povedať Ti áno. Amen.
Pieseň: ES 335
Autor: Martin Škarupa


V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať: Uleť si, vtáča, na svoj vrch!? Žalmy 11,1

Pokoj vám zanechávam, Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Ján 14,27


Kološanom 1,9-14 :: Modlíme sa za: Bratislava – Rača (Ba)