Zamyslenie na deň 19.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

16. nedeľa po Svätej Trojici
On odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10b


2.Timoteovi 1,7-10

7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.


Hanbiť sa za Krista. Jeden z našich presbyterov raz spomínal: „Keď sme v dobách totality zistili, že sa nám rozpadáva chrám, zvolali sme schôdzu. Každý z našich bratov a sestier povedal svoje pripomienky. Nazreli sme do kostolnej „kasičky“ a vzdychli. Pozreli sme sa na seba, vysúkali si rukávy. No a … nastal problém. Vôľa opravovať je jedna vec. Mať zvolenie komunistických kádrov – druhá. A mať na to – tretia. Nedalo mi a rozhodol som sa konať! Nehanbiť sa a konať. Zrazu som zistil, že dvere máme oveľa viac otvorené, ako sme dúfali. Bez akýchkoľvek problémov sme získali potrebné povolenia, materiál, a dokonca sa našli aj možnosti. Chrám sa nám podarilo opraviť viac, ako sme pôvodne očakávali. Len sme sa nemohli hanbiť, ale dôverovať Bohu.“ Za Krista a za Jeho postoje sa často hanbíme. Svet o nich hovorí, že sú nemoderné, zastarané, naivné. Keď sa však objaví problém, ktorý svet nevie zdolať, zrazu „toho nemoderného Krista“ aj s tými „Jeho názormi“ hľadá. – – Nám, veriacim ľuďom, sa niekedy zdá, že ťaháme za kratší koniec. Napriek tomu sa netreba vzdávať. Boh požehná dobrý zámer, aj človeka, aj prácu. Len sa netreba hanbiť. Tak sa neľakajme, nehanbime sa za Krista! Hľadajme Ho! On sa k nám prizná a pridá oveľa viac, ako čakáme…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa k nám priznávaš. Odpusť, že Ťa príliš málo poznáme a preto máme tendenciu hanbiť sa za Teba. Daj sa nám poznať viac a viac a naplň nás Duchom odvahy. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Daniel Duraj


Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému! Žalm 37,8

Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli! Aj jazyk je oheň. Jakub 3,5-6


Ján 11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45 :: Náreky 3,22-26.31-32 :: Žalm 119,153-160 :: Modlíme sa za: Univerzitné pastoračné centrum Mlynská dolina