Zamyslenie na deň 19.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,49-53

49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. 51 Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa 53 otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre.


Ježiš ako príčina rozdelenia. V dnešnom texte Pán Ježiš hovorí o ohni, ktorý priniesol na tento svet a želá si, aby už horel. Ide o očisťujúci oheň, veď v ohnivých plameňoch bol zoslaný aj Duch Svätý na učeníkov. Pri misii nesmie učeníkom chýbať vášeň a zapálenosť pre Božie veci. V slovách Pána Ježiša o ohni cítiť, že si veľmi vášnivo želal, aby ľudia reagovali na ponuku Božej milosti, ktorú On sám stelesňoval a aby sa o ňu ďalej delili. A krst, ktorým chcel byť Ježiš nedočkavo pokrstený, tiež znamená očistenie a nový život. V Ježišovom prípade to nebolo bez utrpenia, a taký krst musia podstúpiť aj Ježišovi učeníci. Evanjelium, ktoré Ježiš hlásal, malo už vtedy následky, a to prvotné utrpenie, prejavujúce sa rozdelenosťou rodín. My, kresťania chápeme, že Kristovo evanjelium je prioritou nad všetky priority, ale v tom čase to bolo veľmi bolestivé (aj dnes sú prípady rozdelenia rodín pre vieru v Pána Ježiša Krista). Príčinou rozdelenia rodín bol a stále je hriech sveta, ktorý bráni ľuďom spoznať spásonosnú pravdu a prijať ju. Krista máme milovať nadovšetko a bezpodmienečne – je to náš najdôležitejší vzťah, ovplyvňujúci všetky ďalšie vzťahy. Musí byť mier medzi Bohom a človekom; len potom môžu byť plnohodnotné vzťahy medzi ľuďmi navzájom. Kto je pre nás dôležitejší – Ona lebo niekto iný?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš plný a úžasný vzťah s Tebou. Daj, nech ho vnímame a hlavne zažívame v našich vzťahoch. Daj, nech sa vieme brániť proti hriechu a diablovi. Daj nám chuť nasledovať Ťa aj za cenu utrpenia. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Zuzana Valeková


Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami. Izaiáš 30,18

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Lukáš 15,20


Rimanom 13,1-7 :: Modlíme sa za: Slovenské Pravno (Tu)