Zamyslenie na deň 18.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Efezanom 2,19


Ján 6,1-15

1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. 4 A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. 5 Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? 6 Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. 7 Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. 8 Povedal Mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? 10 I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. 11 Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. 13 Pozbierali (ich) teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. 14 Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. 15 Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.


Aj s tým málom, čo máš, môže Pán Ježiš nasýtiť zástupy. Pri Pánovi Ježišovi sa často zhromažďovali zástupy ľudí. Radi Ho počúvali. Zažili pri Ňom mnoho zázrakov a videli uzdravenia. Mnohokrát s Ním trávili hodiny a dni. Dobre im bolo s Ježišom. Nie raz však aj vyhladli. V našom príbehu sme čítali, že Pán Ježiš si želal, aby hladní ľudia boli nasýtení. Do procesu pomoci zástupu pozval Svojich učeníkov a dal im jednu lekciu. Mohli by sme ju zhrnúť asi takto: Aj s tým málom, čo máš, môže Pán Ježiš nasýtiť veľké zástupy. V našom príbehu mal chlapec k dispozícií päť chlebov a dve rybičky. Z ľudského hľadiska to absolútne nemohlo stačiť pre taký veľký počet ľudí. Málo pre nás, no nie pre Ježiša. Pán Ježiš vzal, čo priniesli, dobrorečil Bohu a nasýtil všetkých ľudí. Máličko, čo mali, poslúžilo, aby Pán Ježiš nasýtil veľké zástupy. – – Aj ty dnes v modlitbe s radostným dobrorečením odovzdaj Pánovi Ježišovi všetky svoje obavy o jedlo, o svoj život, či o ľudí okolo seba! Neboj sa dať Bohu aj to málo, čo máš! Lebo On zošle požehnanie do tvojho života, aj do životov ľudí okolo teba. Nezabudnime, že Božie zachraňujúce požehnanie je aktívne nielen na stránkach Biblie, ale aj dnes, tu medzi nami. Už si Mu priniesol päť chlebov a dve rybičky?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že robíš z nášho mála veľa. Odpusť, že Ti často ani to málo nedávame. Prosíme, konaj v nás Svoje dielo lásky, aby si cez nás nasýtil mnohých na tele, duši a hlavne duchu. Amen.
Pieseň: ES 405
Autor: Marián Kaňuch


Preto si veľký, Pán, Hospodin. Nikto sa ti nevyrovná a nieto Boha okrem teba podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli. 2.Samuelova 7,22

Ján píše: On položil na mňa pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý.“ Zjavenie Jána 1,17-18


Skutky apoštolov 2,41-47 :: 2.Mojžišova 16,2-3.11-18 :: 1.Kráľov 17,1-16 :: Žalm 9 :: Modlíme sa za: ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít