Zamyslenie na deň 18.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini (Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5)
Kristus hovorí: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život.“ Ján 10,11a.27-28a


1.Petrov 2,21b-25

21 … pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. 22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 23 keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; 24 na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!


Kráčať v Jeho šľapajach. Ak v zime ideme cez veľký sneh, veľmi nám pomôže, keď môžeme kráčať za niekým a klásť nohy do šľapají toho, kto ide pred nami. Peter mal tento obraz pred očami po celý svoj život. Skúsil totiž, čo to je, keď kráča v šľapajach Pána Ježiša. Vtedy bol povzbudený a povzbudzoval aj ostatných učeníkov. Veď keď sa Pán Ježiš spýtal svojich učeníkov v Kafarnaume: „Či aj vy chcete odísť?“, Peter vyznal: „Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, Svätý Boží“ (J 6,68-69). No krátko nato už Peter nekládol svoje nohy do šľapají svojho Učiteľa. Odhováral Ježiša, aby nepodstúpil cestu utrpenia a kríža. A Pán ho musel veľmi prísne napomenúť: „Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské“ (Mt 16,23). Pre Petra to bola trpká skúsenosť. Ľahšia a istejšia je cesta v tomto svete, ak kráčame v šľapajach Pána Ježiša. Peter tú cestu prešiel. Ukázal nám na nej svoje sklamanie, ale aj to, že na nej verne zotrval. A najmä Pánov sľub, že nás bude žehnať, chrániť a sprevádzať – veď On sám „dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ To je Petrova skúsenosť a môže byť aj naša.
Pieseň: ES 503
Autor: Ján Jančo


Kto som ja, Pán, Hospodin, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? 2.Samuelova 7,18

Pavol píše: Jeho milosť nebola vo mne márna. 1.Korintským 15,10


Ján 10,11-16(27-30) :: Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31 :: Žalm 23 :: Modlíme sa za: Evanjelickú diakoniu