Zamyslenie na deň 18.11.2021

1. Tesaloničanom 3,1-13

1 Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami ostaneme v Aténach, 2 a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere, 3 aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení. 4 Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete. 5 Preto aj ja, keď som už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či tak nevyšla nazmar naša námaha. 6 A teraz, keď sa Timoteos vrátil od vás k nám a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, aj že si na nás stále spomínate po dobrom a žiadate si nás vidieť tak ako my vás, 7 pri všetkej svojej tiesni a súžení potešili sme sa, bratia, pre vašu vieru, 8 takže teraz opäť žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 9 Akou vďakou sa však môžeme odplatiť Bohu za vás, pre všetku radosť, ktorú máme z vás pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery. 11 Kiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám! 12 A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám, 13 a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.


Nedočkavosť, ktorá sa cení. Byť nedočkavý je celkom prirodzená ľudská vlastnosť. Najčastejšie ju vidíme pri deťoch. Stačí ich nechať chvíľu čakať na hračku, zmrzlinu alebo čokoľvek iné, čo majú radi a ich otázkam: Kedy to už bude?, nebude konca. Nedočkaví však vieme byť aj my, dospelí. Na tom je postavený celý finančný systém pôžičiek: Mať všetko hneď a teraz! Netreba čakať, stačí si iba požičať. – – Ako z iného vesmíru na nás pôsobí nedočkavosť Pavla. Nemohol vydržať, kedy konečne UPEVNÍ a POVZBUDÍ vo viere kresťanov v Tesalonikách, ktorí zažívali nejaký druh súženia. Vnímal to ako dôležitú vec, ako svoju úlohu – v súžení a ťažkostiach povzbudzovať vo viere tých, ktorí to potrebovali. Toto je nedočkavosť, ktorá sa cení. Nebol nedočkavý sám pre seba, pre nejakú svoju sebeckú túžbu. Bol nedočkavý pre iných. – – Skúsme si túto Pavlovu „nedočkavosť“ uchovať v pamäti a vylovme ju z nej pri našom najbližšom čakaní na niečo (v čakárni u lekára, v obchode na voľnú pokladňu, na vybavenie stránky na úrade… ). Práve takýto čas každodenného čakania na niečo je ideálnym priestorom na modlenie za ľudí, o ktorých vieme, že prežívajú súženie, aby ich viera bola týmto súžením ešte viac budovaná a aby im Pán Boh „utvrdil srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.“
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme veľmi horliví k mnohým aktivitám, relaxom a veciam, ale málo k upevňovaniu viery a povzbudzovaniu kresťanov k horlivosti svojím príkladom. Veď nás Duchom Svätým, aby naše túžby boli vedené Tebou. Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Vladimír Maťaš


Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Žalm 42,2

Boh hovorí: „Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie Jána 21,6


Lukáš 15,1-10 :: Modlíme sa za: Trenčín (Po)