Zamyslenie na deň 18.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,35-48

35 Majte bedrá opásané a sviece horiace 36 a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. 37 Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. 38 A keby prišiel o druhej stráži<a> alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. 39 Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. 40 Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 41 I povedal Mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo, a či všetkým? 42 A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. 44 Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45 Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nepozná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. 47 Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48 ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.


Pripravenosť, bdelosť a vernosť. Ježišove slová sú vzácne a dôležité, lebo nás nimi chce pripraviť na Svoj Druhý Príchod. Pán Ježiš Svojim učeníkom, a teda aj nám, odporúča dbať na dôležité veci Božieho kráľovstva, nie na nepodstatné veci sveta. Na príklade sluhov, očakávajúcich svojho pána ukazuje, že máme byť: pripravení, bdelí a verní. 1. Príprava na dôležitú udalosť nespočíva len v očakávaní. Vyžaduje si množstvo súvisiacich aktivít (či čakáme návštevu alebo ideme na dovolenku). Dobrý výsledok je priamoúmerný s prípravou, a to znamená byť aktívny. A omnoho aktívnejšie sa treba pripraviť na návrat Pána Ježiša.2. Bdelosť: nepomôžu veľké prípravy, ak nebudeme bdelí a pre svoju laxnosť zabudneme na termín očakávanej udalosti. A tak aj Druhý Príchod Pána Ježiša musíme mať stále na pamäti; nemôžeme byť spiaci, či ľahostajní, „lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“ (v.42)! 3. Vernosť: Ježiš hovorí, že verných a rozumných sluhov odmení, ba ešte viac, On im sľubuje blahoslavenstvo (v.43)! A čo bude so sluhom, ktorý nekoná podľa vôle svojho Pána? Aj o tom Ježiš informuje: ten bude veľmi potrestaný! – – Žime, teda, podľa Ježišových rád, veď On chce, aby sme s Ním boli vo večnosti! Človek sa má zdržať zla a robiť dobro, aby mal nádej na večný život, odporúča nám aj cirkevný otec Augustín.
Modlitba: Pane, odpusť, že málo dbáme na Tvoje upozornenia a oveľa viac na úspech vo svete. Oživuj naše svedomie, aby sme Ťa s láskou a radosťou nasledovali, pripravovali sa na Tvoj príchod s nádejou a nadšením. Naplň nás Duchom Svätým. Amen.
Pieseň: ES 683
Autor: Zuzana Valeková


Boh hovorí: „Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ Žalm 50,15

Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1.Petrov 5,7


2.Tesaloničanom 3,6-13 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát