Zamyslenie na deň 17.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 2,5-18

5 Lebo nie anjelom podriadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 Veď ktosi svedčí niekde, keď hovorí: Čože je človek, že naňho pamätáš? A čo Syn človeka, že sa oňho staráš? 7 Menším od anjelov si Ho načas učinil, slávou a cťou si Ho ovenčil, 8 všetko si Mu poddal pod nohy. Keď Mu teda všetko poddal, nenechal nič, čo by Mu bolo nepoddané. Teraz, pravda, nevidíme, že Mu je všetko poddané. 9 Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. 10 Tak sa totiž patrilo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. 11 Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného (otca). Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi 12 hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom a v zhromaždení Teba budem zvelebovať. 13 Potom: Ja v Neho budem dúfať. A zase: Ajhľa, tu som i deti, ktoré mi dal Boh. 14 A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, 15 a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. 16 Lebo skutočne neujíma sa anjelov, ale potomkov Abrahámových. 17 Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; 18 lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.


Všetko je poddané Ježišovi. Aj keď to teraz ešte nevidíme – ako nám pripomína dnešný text – každé koleno sa raz skloní a každý jazyk raz vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Jedni sklonia svoje kolená v strachu a druhí v bázni a nevysloviteľnej radosti. Záleží od teba, do ktorej skupiny budeš patriť. Tí, ktorí skláňanie svojich kolien pred Ježišom praktizujú už na tejto strane večnosti, vojdú „do radosti svojho Pána“. Aké úžasné je vedieť, že smrť nad nami nemá moc! Ježiš Svojou „smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla“. Smrť smrti. Zjavenie 21,4 potvrdzuje, že „smrti už viac nebude“, lebo „smrť a podsvetie vrhnuté boli do ohnivého jazera“ (Zj 20,14). Tá druhá smrť, je smrťou smrti, na ktorej vykúpení Kristom nemajú podiel. A táto pravda premáha každý strach, najmä strach zo smrti, ktorý mnohých ľudí celý život zotročuje. Každý človek môže žiť bez strachu. Keď prijmeš Ježišovu smrť ako zástupnú smrť za seba, v tej chvíli vieš, že už nezomrieš – len sa musíš „prezliecť“ zo smrteľného tela do nesmrteľného. A táto skutočnosť je nevyčerpateľným zdrojom radosti v tvojom srdci. A tak aj dnes otvor svoje ústa a chváľ svojho úžasného Pána za to, čo ti vydobyl: Život s Ním v Jeho prítomnosti na veky!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za mnohé zasľúbenia, ktoré nás posilňujú. Ďakujeme, že naša budúcnosť je skvelá. Odpusť, že sa príliš trápime časnými vecami a daj nám pevnú vieru v Teba a Tvoje zasľúbenia. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Milo Velebír


Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša! Žalm 103,22

A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,29


1.Korintským 7,17-24 :: Modlíme sa za: Roštár (Ge)