Zamyslenie na deň 17.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,1-14

1 Keď sme sa s nimi rozlúčili a pustili zase na more, plavili sme sa rovno k ostrovu Kos, na druhý deň k Rodu a odtiaľ do Patary. 2 Tu sme našli loď plaviacu sa do Fenície a vstúpiac na ňu, plavili sme sa. 3 Uvideli sme Cyprus, nechali sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristáli sme v Týre, lebo tam mali skladať náklad z lode. 4 Keďže sme tam našli učeníkov, pobudli sme tam sedem dní, a oni z vnuknutia Ducha prosili Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. 5 Keď však ubehol čas, vydali sme sa ďalej na cestu a vyprevadili nás až za mesto, všetci so ženami a deťmi. Tam na brehu sme si pokľakli a pomodlili sme sa. 6 A potom rozlúčiac sa, vstúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. 7 My sme skončili plavbu, prijdúc od Týru do Ptolemaidy; tam, pozdraviac bratov, zostali sme u nich deň. 8 Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho. 9 Ten mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali. 10 Keď sme tam boli už niekoľko dní, prišiel z Judska prorok menom Agabos. 11 Ako prišiel k nám, vzal Pavlov pás, zviazal si nohy aj ruky hovoriac: Toto hovorí Duch Svätý: Takto zviažu Židia v Jeruzaleme muža, ktorému patrí tento pás, a vydajú ho pohanom do rúk. 12 Keď sme to počuli, prosili sme (Pavla), my aj tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. 13 Ale Pavel odpovedal: Čo nariekate a kormútite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. 14 Keďže sa teda nedal prehovoriť, zatíchli sme povediac: Nech sa stane vôľa Pánova.


Nech sa stane vôľa Pánova. Ak je niekto zbožný a milujúci Boha, nech si užíva tento úžasný a svetlý čas milosti. Ak je niekto rozumný sluha, raduje sa z radosti svojho Pána. Ak sa niekto trápil v živote pre Krista, nech vie, že raz bude mať svoju odmenu. „Nech sa stane vôľa Pánova!“ Ak niekto pracoval od prvej hodiny, nech dnes dostane spravodlivú mzdu. Ak niekto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďačnosťou. Ak niekto prišiel po šiestej hodine, nepochybujte o ňom, pretože nič a v ničom mu nebude uškodené! Ak niekto vynechal deviatu hodinu, nechajte ho bez váhania priblížiť sa! Ak niekto prišiel iba o jedenástej hodine, nebojte sa, že bude neskoro! Lebo tento úžasný Pán prijíma posledného i prvého, odpočinok dáva tomu, ktorý prišiel o jedenástej hodine, ako aj tomu, ktorý pracoval od prvej hodiny. „Nech sa stane vôľa Pánova!“ Posledného pohladí a prvému posluhuje. Aj jednému dáva, aj tomu druhému dáva. Aj lásku prijíma a úmysel miluje. „Nech sa stane vôľa Pánova!“ Kristus vstal z mŕtvych a peklo padá! Kristus vstal z mŕtvych a démoni padli. Kristus vstal a anjeli sa radujú! Kristus vstal z mŕtvych a život žije! Kristus vstal z mŕtvych, a nikto nie je mŕtvy v hrobe! Pretože Kristus vstal z mŕtvych, stal sa prvotinou vzkriesených. Sláva a chvála Mu na veky vekov! „Nech sa stane vôľa Pánova!“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoja vôľa je naozaj dobrá. Naozaj múdra. Že sa z nej môžeme radovať. Odpusť, že niekedy máme radšej svoju vôľu a kráčame ňou. Potom veľa zničíme. Daj nám radosť z Teba a múdrosť, aby sme Ťa prijali ako Pána. Amen.
Pieseň: ES 389
Autor: Branislav Kulík


Uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany. Žalm 147,3

Včasráno prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Marek 16,2.4


Zjavenie Jána 3,1-6 :: Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (Po)