Zamyslenie na deň 17.5.2023

Filipským 1,18b-26

ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista, 20 ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. 22 Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. 23 Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24 ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. 25 O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery, 26 aby ste sa tým väčšmi mohli chváliť mnou v Kristovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.


V krízovej situácii. Pavol aj v krízovej situácii vkladá svoj život do Pánových rúk. Vie, že cesta, ktorá je pre neho pripravená, bude schodná iba s Kristom. Aj v našich životoch sa občas strhne tornádo, ktoré dokáže pohnúť naším životom. Niektoré tornáda spôsobia malú škodu, niekedy však takéto tornádo v duši a v živote zanechá brutálny chaos. Čo teda robiť, keď máš pocit, že sa ti život vymkol z rúk? Že už nemôžeš rozhodovať sám o sebe a čo s tebou bude ďalej? Keď už nemáš síl, či možnosti? Zastav sa! Presne tak: zastav sa! Apoštol Pavol stojí sám so sebou a so svojím Pánom a necháva to v Jeho rukách. Má pred očami to, ako by to mohlo byť, má pred sebou možnosti, ale necháva to v rukách Pána. Vie, že Boh je väčší než akýkoľvek problém v živote človeka. Nech sú hradby Jericha akokoľvek silné, pred Bohom padnú a rozsypú sa na prach. Rovnako je to aj s nami. Náš Pán má moc vyriešiť akýkoľvek problém. On dokáže zastaviť aj tú najdesivejšiu búrku a zvaliť aj tie najsilnejšie múry. Boh vie a vedie naše životy nie náhodným príbehom, ale Svojou svätou vôľou. Tak Ho nechajme, aby cez nás bola Jeho vôľa vo svete prítomná.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju moc. Odpusť mi, že sa niekedy správam, akoby si bol bezmocný. Daj mi poznať Tvoju moc. Odstráň z očí šupiny, nech vidím, čo konáš v mojom živote. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Belo Húska


Netrestaj ma, Hospodin, vo Svojom hneve a vo Svojom rozhorčení ma nekarhaj! Žalmy 6,2

Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás. 1.Tesalonickým 5,9-10


Ján 14,7-14 :: Modlíme sa za: Lubina (PoS)