Zamyslenie na deň 17.3.2023

Rímskym 9,30-10,4

30 Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery; 31 ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k Zákonu. 32 Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň úrazu, 33 ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahanbený.

10:1 Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom Zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.


Snaha sama o sebe nestačí. O čo všetko sa v živote snažíme? Už od narodenia si kladieme pred seba mnohé výzvy a ciele, ktorým obetujeme veľa času, financií aj úsilia. Keď sa nám ich podarí naplniť, sme nesmierne šťastní a spokojní. Lenže nie vždy je to tak. Židia sa snažili o dosiahnutie spravodlivosti pred Bohom. Krásny a obdivuhodný cieľ, ktorý sa však zatiaľ nikomu nepodarilo naplniť. Každý človek totiž v istom momente narazí na svoje limity, ktoré ho nepustia ďalej. Tam však, kde my, ľudia, končíme, nastupuje náš Boh a Pán. Keď nevládzeme vstať, keď sme ubolení, či zúfalí, vstupuje do našich osobných zápasov Boží Syn. On nám pomáha aj tam, kde naše úsilie nestačí. Ježiš Kristus je pre človeka tým najväčším darom.

Modlitba: Pomôž mi, drahý Ježišu, aby som Ťa aj dnes jasne videl/a. Nech je s Tebou po mojom boku moje úsilie plné lásky a vďačnosti. Amen.
Pieseň: ES 104
Autor: Erika Pospíšilová


Hospodin, či Tvoje oči nehľadajú vernosť? Jeremiáš 5,3

Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Lukáš 16,10


Marek 9,38-41(42-47) :: Modlíme sa za: Ivančiná (TuS)