Zamyslenie na deň 17.11.2021

1.Tesaloničanom 2,13-20

13 Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo – čím naozaj je! – ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich. 14 Veď vy, bratia, ste napodobňovateľmi cirkevných zborov Božích, čo sú v Judsku v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste trpeli od vlastných rodákov, čo tamtí od Židov, 15 ktorí zabili aj Pána Ježiša a prorokov, aj nás prenasledovali. Ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú odporní, 16 prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení (a robia to preto), aby dovŕšili mieru svojich hriechov. Ale prišiel na nich hnev až do konca. 17 My však, bratia, keď sme na krátky čas aj osireli, odlúčení od vás, – pravda, len telesne, nie srdcom – s túžbou tým vrúcnejšou sme sa usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár. 18 Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to prekazil. 19 Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy? 20 Lebo vy ste naša sláva i radosť!


Vieme byť vďační za život v slobode? Život v útlaku a prenasledovaní je ťažký. Mnohí si to možno ani nevieme predstaviť. Vďaka Božej milosti žijeme už mnoho rokov v slobode. Zažívame problémy a ťažkosti, no nie sme ani prenasledovaní, ani utláčaní. Ďakujme za to Pánu Bohu! – – Omnoho ťažší je však život bez Božej milosti a lásky, zavretý v neslobode a hriechu. Keď človek nemá nádej a jeho vlastné hriechy ho tlačia a sužujú. Koľko takýchto ľudí okolo seba poznáme? Zápasia s neslobodou a hriechom a nevedia sa spoľahnúť na Božiu milosť. Počuli už veľa kázní, zúčastnili sa mnohých bohoslužieb, no napriek tomu žijú v temnote. To všetko možno len preto, že Božie slovo prijímajú ako slovo ľudské. Počuť Božie slovo, prijať ho ako Božie slovo a nechať ho pôsobiť ako Božie slovo vo svojom živote, je ťažké. Vyžaduje si to dávku pokory a pokánia, čo pre nás vôbec nie je prirodzené. Je veľkou milosťou, ak sa ľudské srdce, ktoré je otupené hriechom, nechá zlomiť Božím slovom a spozná Božiu lásku, ktorá jediná ma moc lámať okovy hriechu a neslobody. Ako tomu vieme pomôcť? Využime dnešný deň pokánia a modlitieb a prosme za ľudí, ktorí sa v našom okolí trápia a žijú v neslobode! Prosme Boha, aby aj ich srdcia mohol zmeniť Božím slovom!
Modlitba: Ďakujeme, Kriste, že si priniesol slobodu od hriechu. Nemusí nás ťažiť, ani ovládať. Stačí, keď Ti veríme. Odpusť, že napriek tomu niekedy veríme hriechu, ktorý učí sebectvu, klamstvu, okrádaniu… Naplň nás vierou, nech žijeme Tvoju vôľu. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Vladimír Maťaš


Kto kráča v tmách a nemá svetla, nech dúfa v meno Hospodina a spolieha sa na svojho Boha! Izaiáš 50,10

A tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srdciach zornička. 2.Petrov 1,19


Lukáš 13,(1-5)6-9 :: Rimanom 2,1-11 :: Izaiáš 1,10-18 :: Matúš 7,12-20 :: Modlíme sa za: Trenčianske Stankovce (Po)