Zamyslenie na deň 16.8.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 10,34-39

34 Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. 35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre 36 a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.


Stratiť, či nestratiť? To je otázka! Teba aj mňa každý nový deň stavia pred nové výzvy, ktoré v nás otvárajú otázku: stratiť, či nestratiť? Túto otázku si musíme klásť pri každodennom kontakte s Ježišom Kristom. Pravda, telesný, prirodzený človek by chcel vlastniť to, čo nemôže mať. V dnešnom texte vyzerá Pán Ježiš ako nekompromisný bojovník, ktorý chce poukazovať len na Seba. Ako keby Ho tí, čo pre Neho všetko neopustia a nestratia, neboli hodni. Chcem ti len zvestovať, že Pán Ježiš veľmi dobré pozná naše potreby, vie, čo nás teší, aj čo nás rmúti, čomu denne čelíme, s čím sa nevieme vysporiadať. Chce však od nás vždy to najpodstatnejšie: „Zapri seba samého!“ Nie zapredať, ale zaprieť sa! Zapri sa v zmysle pozvania: „Poznaj ma, človeče, vnímaj, čo všetko som pre teba urobil, čo všetko som stratil preto, aby som teba získal.“ Viera v Ježiša Krista nás nechce zväzovať, ale dávať nám slobodu v Kristovi. Získavame, aby sme aj stratili, a strácame, aby sme nové veci okúsili. Stratiť, či nestratiť? S Kristom môžeš všetko, On ťa posilní.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám ponúkaš nový, večný, nádherný život. Odpusť mi, že priveľmi lipnem na tomto pokazenom a nedokonalom živote, ktorý sa raz aj tak skončí. Daruj mi pevnú vieru, ktorou budem milovať Teba, aj za cenu smrti. Amen.
Pieseň: ES 466
Autor: Soňa Pichnarčíková


Pokladáš nás len za cudzincov a prišelcov, akými boli všetci naši predkovia. Náš pozemský čas je ako tieň bez nádeje. 1.Kronická 29,15

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 2.Korintským 4,16


Ján 4,19-26 :: Modlíme sa za: Rimavská Píla (RiS)