Zamyslenie na deň 16.7.2022

Ján 6,16-21

16 Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru 17 a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora, do Kafarnaumu. Bola už tma, a Ježiš ešte neprišiel k nim. 18 A more sa búrilo veľkým vetrom. 19 Keď sa odplavili asi dvadsaťpäť alebo tridsať honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi, i preľakli sa. 20 On im však riekol: Ja som to, nebojte sa! 21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pristála pri zemi, ku ktorej sa plavili.


Neboj sa, Boh je s tebou! Dnešnému slovu Evanjelia bezprostredne predchádzali udalosti nasýtenia zástupu. Pán Ježiš sa od zástupu vzdialil, pretože ľud z Neho chcel urobiť kráľa. Aj učeníci odchádzajú a chcú pokračovať vo svojej ceste po Galilei. Chcú sa dostať na druhý breh Galilejského jazera. Predstavujem si, že v momente, keď svoju lodičku spúšťali na vodu, bol krásny západ slnka, hladina bez jedinej vlnky. Uprostred jazera, asi 5 km od brehu, ich zastihol vietor, ktorý spôsobil mohutné vlny. Medzi učeníkmi boli rybári. Miesto a situáciu dobre poznali. Nečakali však, že práve tu stretnú svojho Majstra. Mysleli si, že je prízrak, ktorý ich zahubí. Do ich obáv zaznejú slová pokoja: „Ja som to, nebojte sa!“ – – Tieto slová sú adresované aj nám – dnes. Aj my sa plavíme v lodičkách svojich životov. A počas našej plavby sa naša „lodička“ neraz ocitne uprostred šíreho mora, obklopená tmou, na mieste, kde na nás z každej strany dorážajú mohutné vlny. To sú okamihy života, v ktorých máme možnosť vnímať Božiu blízkosť, Jeho upokojujúce slová: Nemaj obavy, drahé dieťa, som tu, už nie si stratené! Čokoľvek sa ti stalo, kdekoľvek sa nachádzaš, som tu s Tebou – neboj sa!

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že si Boh, ktorý nás prišiel zachrániť. Odpusť, že mám často malú vieru, a tak sa zmietam v búrkach života. Vstupuj do nich a zachraňuj ma! Daj mi pevnú vieru, aby som sa nestrachoval, ale šíril pokoj a lásku tým, čo sa topia v problémoch! Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Branislav Kováč


Aj keď som v súžení, Ty ma zachováš pri živote. Žalm 138,7

Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach. 2.Korintským 6,4


Galaťanom 6,1-5 •   Modlíme sa za: Mýto pod Ďumbierom (ZvS)