Zamyslenie na deň 16.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesaloničanom 2,1-12

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2 ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch. 3 Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, 4 ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. 5 Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani – Boh je svedok! – nechceli sme lakome získať niečo pre seba, 6 ani sme nehľadali ľudskú slávu ani u vás, ani u iných. 7 Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska deti. 8 Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali. 9 Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie. 10 Vy ste svedkami, aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali k vám, veriacim: 11 vy viete, ako sme vás každého – ako otec vlastné deti – 12 napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.


Zvestujme Krista svojím životom! Pavol spojil zvestovanie evanjelia so svojím postojom k ľuďom. Apoštol nie je „profesionál“, ktorý sa ženie za tým, aby evanjelizoval masy. Pre neho je dôležité ZVESTOVAŤ, ale rovnako je dôležitý aj spôsob, akým to robí. Podáva evanjelium nie „technicky“, ako kázeň, zvesť, prednášku, ktorú sa naučil a má ju posunúť ďalej čo najväčšiemu počtu ľudí… Robí to ako OTEC, ktorý miluje svoje deti a keď ich aj napomína, napomína ich s láskou, keď ich povzbudzuje, znovu je v tom láska. Robí to ako MATKA, ktorá dojčí a uvedomuje si, že tým dáva svojmu dieťaťu tu najlepšiu potravu, ktorá ho nielen zasýti, ale aj ochráni, lebo s ňou dostáva tie najdôležitejšie živiny pre život. – – Evanjelium nie je obyčajná správa. Je to radostná zvesť o záchrane hriešneho človeka Božou láskou, ktorá sa zjavila a obetovala na kríži. Najlepší spôsob, ako túto správu komunikovať tomuto svetu tak, aby tomu rozumel, je náš vlastný život, naše správanie v tomto svete. Ako jednáme s ľuďmi, ktorí sú okolo nás? S láskou, bez nečistých pohnútok a podvodu? Bez lakomstva, požadovania vážnosti, pripravení sa rozdať? Ak toto nebude našim prirodzeným postojom voči ľuďom okolo nás, daromné bude naše kázanie. Prosme Pána Ježiša, aby nás evanjelium naučil žiť v našom každodennom živote!
Modlitba: Ďakujeme, Bože za Evanjelium. Ďakujeme, že mení život od základu. Odpusť, že ho nechávame len na povrchu. Len na krátky čas kázne, či Večere Pánovej. Veď nás Duchom Pravdy, aby sme chápali, aké je dôležité a odovzdali sa mu vcelku. Amen.
Pieseň: ES 550
Autor: Vladimír Maťaš


Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva. 1.Samuelova 3,9

Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatíry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky apoštolov 16,14


Ján 3,17-21 :: Modlíme sa za: Trebišov (Šz)