Zamyslenie na deň 15.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 13,15-22

15 V tých dňoch som videl, že v Judsku v deň sviatočného odpočinku lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremená a v deň sviatočného odpočinku privážajú do Jeruzalema aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Varoval som ich toho dňa, keď predávali potraviny. 16 Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v deň sviatočného odpočinku ryby a predávali rozličný tovar Júdejcom i v Jeruzaleme. 17 Vtedy som pokarhal judských šľachticov a opýtal som sa ich: Čo je to za neprístojnosť, ktorú pášete, keď znesväcujete deň sviatočného odpočinku? 18 Nerobili tak už vaši otcovia, takže náš Boh uviedol na nás aj na toto mesto všetku tú pohromu? Vy privolávate na Izrael ešte väčší hnev znesväcovaním sviatočného dňa odpočinku. 19 Akonáhle sa v bránach Jeruzalema začalo stmievať pred sviatočným dňom odpočinku, rozkázal som, aby zatvorili brány. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili, len po sviatočnom dni. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých k bránam, aby sa v deň sviatočného odpočinku nedostal dnu nijaký náklad. 20 Potom kupci a predavači rozličného tovaru prenocovali raz alebo dva razy mimo Jeruzalema. 21 Vtedy som ich napomenul a povedal im: Prečo nocujete pred hradbami? Ak to ešte raz urobíte, siahnem na vás. Od toho času neprichádzali v deň sviatočného odpočinku. 22 Levítom som prikázal, aby sa očisťovali, keď išli strážiť brány, aby sa sviatočný deň odpočinku svätil. Pamätaj na mňa, môj Bože, i preto, a zmiluj sa nado mnou pre svoju hojnú milosť.


Úplná zasvätenosť. Ak mali Nehemiášove snahy priniesť v izraelskom národe skutočnú duchovnú obnovu, museli preniknúť každú oblasť ich života. „Pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť!“ Židia sa znova museli naučiť zachovávať deň sobotný, pretože iste kým boli v babylonskom zajatí, tento dôležitý prejav ich zasvätenosti Bohu nemali možnosť plne zachovávať. Takmer 70 rokov to nepraktizovali, tak sa im nemôžeme čudovať, že tomu prestali pripisovať patričnú dôležitosť. – – Za čias socializmu sme mohli vidieť, ako ľahko si človek odvykne od kresťanského spôsobu života. Je mnoho duchovných návykov, ktoré naši starí rodičia striktne zachovávali, no pre mladšie generácie stratili svoju príťažlivosť. Zachovávanie sviatočného dňa však nebol len nejaký zvyk. Je to jasné Božie prikázanie. Keď svätíme sviatočný deň, vyjadrujeme tým, že tak, ako tento deň je oddelený od ostatných dní a je zasvätený, určený pre Boha, tak aj my ako Jeho deti, sme oddelení od ostatných ľudí, sme posvätení a tento deň to demonštrujeme spoločným stretávaním sa a vzývaním Jeho mena. Nie je to len zvyk. Je to svedectvo svetu a nám samým. Bohu na česť a nám na prospech a radosť. „Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc“ (Ž 84,11).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš aj zákony, lebo sú dobré. Ďakujeme, že žijeme v dobe Novej zmluvy, pod Zákonom oživujúceho Ducha a rozhodujúca je viera činná skrze lásku. Udržiavaj takúto vieru v nás, Pane. Amen.
Pieseň: ES 615
Autor: Milo Velebír


Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i od hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. Izaiáš 54,14

Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ Ján 14,27


Kazateľ 4,(4-7)8-12 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (Ri)